Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

Hvorfor så beskjeden interesse blant norske plastikkirurger for å delta på Nordiske brannskademøter?

Leder av Norsk plastikkirurgisk forening, Thomas Sjöberg, UNN, utfordret meg til å komme med noen betraktninger i forløpet av ”12th Nordic Burn Meeting” (NBM2010), som ble holdt i Bergen 15.-17. april 2010.

 

Det første Nordiske brannskademøte ble holdt i Bergen i 1985. Siden 1990 har møtene vært gjennomført annethvert år, med de forskjellige brannskadeenhetene i Norden som arrangører. Brannskadebehandling krever en tverrfaglig tilnærming. De nordiske brannskade-møtene samler derfor både (plastikk-)kirurger, anestesileger, (intensiv-)sykepleiere og fysioterapeuter.

 

Kunngjøring om NBM2010 skjedde i Norge bl.a. gjennom Tidsskriftet (papir og nett), i ulike faglige tidskrifter, og mer rettet ved direkte utsendelse av program, plakat, og påminnelser til bl.a. plastikkirurgisk avdeling og til intensivavdelingen ved alle norske sykehus med plastikkirurgisk avdeling.

 

I tillegg til de «lokale nordiske bidrag» (21 frie foredrag og 15 postere) hadde vi invitert tre kirurger med betydelig brannskadeerfaring: Mamta Shah (Manchester, UK), Juan Barret (Barcelona) og Steven E.Wolf, (San Antonio, USA) til å gi en serie oversiktsforelesninger. Program for møtet er fortsatt tilgjengelig på: http://www.nbm2010.com/sitefiles/13/bilder/Kongress2010/NBM/Program160310.pdf

 

Totalt var det 145 forhåndspåmeldte til NBM2010, i tillegg til utstillere. Utbruddet på Eyjafjallajökull kunne vi ikke forutse: luftrommet over Norge ble stengt tolv timer før møtestart. Noen deltakere måtte derfor «slite seg frem» med kolonnekjøring eller tog over fjellet, og det faglige programmet måtte justeres ift. nye ankomsttider. Trettifem deltakere kom aldri; mens noen hjemmehørende utenfor Norden fikk derimot en (ufrivillig) forlengelse av sitt opphold i Bergen.

 

Blant de påmeldte fant vi nesten ingen norske plastikkirurger (utenom Haukeland). Hva var grunnen til det? Muligens syntes ikke norske plastikkirurger at programmet for NBM2010 var spennende nok? Kanskje var ikke vår promotering av møtet intens nok? Heller ikke ved de tidligere Nordiske brannskademøter (Kuopio 2006, Uppsala 2008) eller ved kongressene i European Burns Association (Budapest 2007, Lausanne 2009) var det særlig synlig deltakelse av norske plastikkirurger.

 

Brannskadeavsnittet ved Haukeland har siden 1984 hatt landsfunksjon i avansert brannskadebehandling. Årlig innlegges 725 pasienter ved norske sykehus for brannskade (1). Ni av 10 innleggelser for brannskade i Norge, og 82% av alle liggedøgn for brannskade, er ved andre sykehus enn Haukeland.

 

Mange andre kirurger blir involvert i vurdering og behandling av brannskadde. Pasienter med brannskader kan være utfordrende, og større brannskader er også svært ressurskrevende. Vi hadde håpet at flere norske (plastikk-)kirurger hadde deltatt på NBM2010. Det er omtrent ti år til neste gang et Nordisk brannskademøte vil bli arrangert i Norge.

 

Legg likevel allerede nå inn på kalenderen: 13th Nordic Burn Meeting i Helsinki våren 2012, med Jyrki Vuola (jyrki.vuola@hus.fi) som organisator.

 

Referanse
1. H.Onarheim, SA.Jensen, BE.Rosenberg., AB.Guttormsen. The epidemiology of patients with burn injuries admitted to Norwegian hospitals in 2007. Burns 2009; 35: 1142-6