Nyheter

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Kirurgens 1. og 2. pris for 2011

  Bedømmelseskomiteen kom med følgende redegjørelse: Vi slutter oss til de kriteriene som ble brukt ved forrige års tildeling: «En faglig artikkel som først og fremst skal gi mulighet til å kikke over gjerdet til områder av kirurgien leseren selv ikke har spesiell innsikt i. Artikkelen bør ikke være for lang. Den må ta realistisk hensyn […]

  Les mer

 • Posted in:

  Medistim-prisen

  Norsk Thoraxkirurgisk Forenings pris for beste foredrag, Medistim-prisen, er på kr 15.000,-. Den ble i år vunnet av: Thor Allan Stenberg.  “Adrenomedullin-adrenalin øker hjerte-minuttvolum og systolisk funksjon via energetisk nøytrale mekanismer” (abstrakt 172). Thor Allan Stenberg1,2, Anders Benjamin Kildal1, Ole-Jakob How1, og Truls Myrmel1,2 1. Kirurgisk forskningslab, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø  2. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Prisvinnere karkirurgi på Høstmøtet 2011

  Beste foredrag av utdanningskandidat gikk til Ellensen fra Haukeland Universitetssykehus for foredrag nr 164: “Heparins virkning i humane, vaskulære mono- og kokulturer” Ellensen VS1, Abrahamsen I2, Lorens JB2, Jonung T1 1. Karkirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus 2. Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen Antonio Rosales fikk karprisen for foredrag 159: “Manglende fremstilling av vena cava inferior rekanalisering […]

  Les mer

 • Posted in:

  Prisvinner 2011 NBKF

  NBKF’s stipendium for beste foredrag er på kr. 5.000,-. Det ble i år vunnet av medisinerstudent/forsker ved UiO, Thomas J. Fyhn, for abstract 84. “Laparoskopisk vs åpen nissen plastikk hos barn; 30 dagers resultater.” T.J. Fyhn1, C.K. Knatten1, O. Schistad3, B. Edwin2,4, R. Emblem2,1, K. Bjørnland2,1 1Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo 2Avdeling for lever-, gastro- og barnekirurgi, […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nyheter på kirurgen.no

  1) Nyheter Vi ønsker å legge ut relevante nyheter når vi mener disse er av allmenn interesse for kirurger. Hvert enkelt medlem kan sende meldinger om noe man mener norske kirurger bør informeres om til nettredaktøren eller til redaktøren av Kirurgen. Vi vil sørge for en kort omtale av den aktuelle nyhet og legge ved en […]

  Les mer

 • Posted in:

  De første robotassisterte prostatektomiene utført ved Haukeland Universitetssykehus.

  Bakgrunn Da Vinchi roboten ble første gang tatt i bruk ved Rikhospitalet/Radiumhospitalet i 2004. Siden den gang har over 800 pasienter ved blitt behandlet med denne metoden. For mer informasjon og bakrunn om metoden, se link (Robotassistert laparaskopisk prostatectomi ved prostatacancer, Bjørn Brennhovd, Kirurgen nr.4- 2007.) Ved Aker, som fikk sin robot høsten 2007, utføres […]

  Les mer