Nyheter

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  THORAXDEFORMITETER – DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING

  BAKGRUNN Traktbryst, pectus (gresk for bryst) excavatum (gresk for utgravd), er en deformitet der sternum ligger lenger dorsalt enn det normale (figur 1). Presentasjonen varierer og kan medføre impresjon og sideforskyving av mediastinale struk-turer. Pectus carinatum (fuglebryst) derimot er en lidelse hvor sternum er lenger anteriort enn det normale. Også her kan sideforskyving og asymmetri […]

  Les mer

 • Posted in:

  SKADER I BRYSTKASSEN; POTENSIELT LIVSTRUENDE, MEN INITIALBEHANDLINGEN ER OFTEST ENKEL

  THORAXSKADER VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Ved vårt traumesenter ser vi thoraxskader daglig. Alvorlighetsgraden varierer, men som ellers i traumatologien, er det viktig å behandle alle pasienter standardisert. Det tas ingen snarveier. Man følger ABCDE-algoritmen slik at ikke noe overses. Ikke bare er det pinlig hvis pasienten kollaberer på grunn av en oversett miltskade, men det kan […]

  Les mer

 • Posted in:

  BEHANDLING AV LUNGEABSCESSER OG EMPYEM

  Det er lungemedisinsk avdeling som tar hånd om disse pasientene, og som hovedregel behandles lungeabscess med antibiotika mens ved empyem skal det suppleres med drenering og kirurgi. Kommer man tidlig til kan dren innlagt ved hjelp av ultralyd eller CT være tilstrekkelig. Installasjon av fibrinolytisk medikament gjennom drenet benyttes ofte selv om det ikke godt […]

  Les mer

 • Posted in:

  ROBOTASSISTERT THORAXKIRURGI (RATS)

  Den kirurgiske roboten DaVinci® fra Intuitive Surgical har vært i bruk siden 1998. Vi ser nå en økende anvendelse av robotassistanse i thoraxkirurgi. Det første robotsystemet ved Akershus universitetsykehus ble levert i 2018 og ble først tatt i bruk av urologisk avdeling. Forholdene lå derfor til rette for at kar-/thoraxkirurgisk avdeling kunne etablere et RATS-tilbud […]

  Les mer

 • Posted in:

  LYMFEKNUTEHÅNDTERING VED KIRURGI FOR PRIMÆR LUNGEKREFT, EN TEORETISK OG PRAKTISK TILNÆRMING

  Omfanget av lymfeknutedisseksjon ved kirurgi for primær lungekreft har vært et diskusjonstema de siste årene. Fra kun å hente ut malignitetsssupekte lymfeknuter har det de senere år blitt økende evidens for at en bloc disseksjon av lymfeknutestasjoner medfører bedre stadieinndeling og overlevelse. Å presist fastslå utbredelsen av malign sykdom er avgjørende for å planlegge riktig […]

  Les mer

 • Posted in:

  HVA BETYR OPERASJONSVOLUM FOR KVALITET INNEN LUNGEKREFTKIRURGI?

  INNLEDNING Kirurgi er den mest kurative behandling ved lungekreft og hensikten er å fjerne sykdommen ved å tilstrebe radikal kirurgi (R0 reseksjon), eventuelt med tillegg av adjuvant onkologisk behandling. Indikasjoner for lungekreftkirurgi er (2): Tidlige stadier I og II (T1-3 N0-1 M0), det vil si der det ikke er påvist spredning til mediastinale lymfeknuter eller […]

  Les mer

 • Posted in:

  LUNGEKIRURGI, FOLKEHELSE OG TEKNOLOGI

  I takt med endringer i sykdommene, kunnskap, erfaring og teknologi har lungekirurgien det siste århundre gjennomgått forandringer både hva gjelder sykdommene som behandles og hva som kan gjøres. Fagområdet har i stor grad tilpasset seg endringene i folkehelsen. Trolig den første publiserte torakotomien i Norge ble gjort av reservelege Axel Cappelen på Kirurgisk avdeling A, […]

  Les mer