Nyheter

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Man må gjøre proktologi mer sexy

  Sa en kollega for kort tid siden. Jeg tenker fortsatt på uttalelsen og lover å komme tilbake med respons når jeg har en løsning. En stor andel av vår polikliniske virksomhet går med til proktologiske lidelser og det samme gjelder dagkirurgiske avdelinger rundt om i landet. Pasientene er i stor grad unge, voksne uten komorbiditet, […]

  Les mer

 • Posted in:

  TRAUMERESUSCITERING I 2022

  Hvert år dør fem millioner mennesker i verden som følge av skader (1), og i Norge er dette tallet cirka 2000 (2). Traumatiske hodeskader er den vanligste dødsårsaken, men massive blødninger er den viktigste årsaken til død som kunne vært unngått ved forbedret og moderne behandling («preventable death») (3). Forbedrede behandlingsprotokoller og forståelse av traumefysiologien […]

  Les mer

 • Posted in:

  ZOOMING OUT

  With my New Year’s resolution 2022 – amongst others, ‘saying no’ to professional meetings, events and other engagements a bit more often – still at the back of my head, I stare at the agenda for the upcoming week that Outlook presents on my computer. Again, I am amazed by the enormous number of meetings, […]

  Les mer

 • Posted in:

  SOSIONOMENS ROLLE I SOMATIKKEN OG TRAUMATOLOGIEN

  HVA ER EN SOSIONOM? En sosionom har bachelor i sosialt arbeid. Sosionomen arbeider med enkeltpersoner, familier eller grupper med formål om å forebygge, redusere og mestre sosiale- og helsemessige problemer. Kommunikasjonsferdigheter og relasjonsbygging er en viktig del av kompetansen og sosionomen tilbyr samtaler som kan bidra til motivering og mobilisering av den enkelte og samfunnets […]

  Les mer

 • Posted in:

  TIL ALLE KIRURGER!

  Vel inne i 2022 og med håp om at dette året vil bli godt, både faglig og sosialt! Etter nesten to år med pandemi er det mange tanker som gjør seg gjeldende. Vi skulle selvsagt helst vært Covid-19 foruten, men det har kanskje kommet noe konstruktivt ut av den også? Vi har i hvert fall […]

  Les mer

 • Posted in:

  SMERTEBEHANDLING ETTER STORE SKADER REVIDERTE RETNINGSLINJER VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, ULLEVÅL

  Årlig tas nesten 10 000 pasienter imot med traumeteam på sykehusene i Norge (1). Fokuset både prehospitalt og inhospitalt er livreddende tiltak. Mange pasienter har sterke smerter og dette behandles vanligvis hovedsakelig med sterke opioider uten strukturerte protokoller (2, 3). Mange pasienter blir utskrevet fra sykehus under pågående bruk av opioider, uten at det er […]

  Les mer

 • Posted in:

  KOAGULASJONSBOKS PÅ TRAUMESTUA I AKUTTMOTTAKET OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS – ULLEVÅL

  MEDIKAMENTER – INNHOLD 1) Som del av massiv transfusjonsprotokoll (MTP) Tranexamsyre (Cyklokapron®, Pilexam®, Tranexamic acid®) Fibrinogenkonsentrat (Riastap®, Fibryga®) Calciumkonsentrat (Calcium Gluconate®) Tranexamsyre, 100 mg/ml (Cyklokapron®, Pilexam®, Tranexamic acid®)  Indikasjon:  Traumepasient innlagt innen 3 timer etter skade, med pågående blødning og aktivert massiv transfusjonsprotokoll.  Utblanding:  Gis konsentrert med 1 ml (100 mg) per minutt eller utblandet […]

  Les mer