Nyheter

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Status på NORWAIT-studien

  Kjære leser Kirurgen publiserer her en meningsartikkel skrevet av Hans Wasmuth om bakgrunn og status for NORWAIT-studien. Redaksjonen har ikke inngående kjennskap til studien og vi har derfor bedt om samtidig imøtegåelse fra prosjektleder for studien samt Kreftregisteret. Imøtegåelse fra fagrådet i NGICG-CR og Kreftregisteret kan du lese under. God lesing!   Marte Bliksøen Redaktør […]

  Les mer

 • Posted in:

  AKUTTKIRURGI – HVOR GÅR VEIEN VIDERE?

  Akuttkirurgien er vårt neglisjerte stebarn! Påstanden er en omskrivning av Jim Y Kim, mangeårig president i Verdensbanken, sin uttalelse om kirurgiens plass i global helse fra 2008 (1). Den snart 15 år gamle artikkelen dette er hentet fra hadde den treffende undertittelen – utsikten bortenfor operasjonsstuen. Det er organiseringen av akuttkirurgisk virksomhet som er neglisjert […]

  Les mer

 • Posted in:

  Emergency Abdominal Surgery Course

  Welcome to the third virtual advanced EASC course (AEASC). This course builds on the award winning EASC course which was first held in Donegal Ireland in 2012. EASC Courses have expanded around the World, and are now run in 11 countries and have been attended by over 1000 surgeons and residents. EASC is regarded by […]

  Les mer

 • Posted in:

  HEART TEAM – HVA ER DET OG HAR DET NOE FOR SEG?

  Hvis man googler «Heart Team» får man mer enn 2,8 billioner treff, og «Heart Team decision in daily clinical practice» gir 150 millioner treff. Er dette bare et begrep? Bakgrunnen og viktigheten av å ha et funksjonelt Heart Team vil her bli diskutert. INNLEDNING Etter som medisinen har utviklet seg og fagområder glir inn i […]

  Les mer

 • Posted in:

  HJERTEKIRURGI

  Hjertekirurgien har hatt en rivende utvikling de siste 70 årene. I 1953 utførte Gibbon den første hjerteoperasjon støttet av hjerte­lungemaskin. Siden har det vært en kraf-tig økning i hjertekirurgiske inngrep, koronarkirurgien var på topp rundt 2004, klaffekirurgien rundt 2013. Se Fig 1-6, alle fra Hjertekirurgi-registeret.             Den første PCI ble […]

  Les mer

 • Posted in:

  PNEUMOTHORAX – EN KORT OVERSIKT OG KLINISK GUIDE FOR BEHANDLING

  DEFINISJON OG KLASSIFIKASJON Pneumothorax er en tilstand defi nert som luft i pleura-hulen. Første gang beskrevet av Jean Marc Gaspard Itard i 1803 (1), tett etterfulgt av René Laennec som i 1819 rede-gjorde for kliniske funn og sammenhengen mellom pneu-mothorax, emfysematøse lunger og bullae (2). Det fi nnes ingen sikre tall for forekomsten av pneumothorax […]

  Les mer