1803, 2022

SOSIONOMENS ROLLE I SOMATIKKEN OG TRAUMATOLOGIEN

By |18. mars 2022|Fagstoff, Nyheter, Traumatologi|

HVA ER EN SOSIONOM? En sosionom har bachelor i sosialt arbeid. Sosionomen arbeider med enkeltpersoner, familier eller grupper med formål om å forebygge, redusere og mestre sosiale- og helsemessige problemer. Kommunikasjonsferdigheter og relasjonsbygging er en viktig del av kompetansen og [...]

1703, 2022

WOMEN IN TRAUMA SURGERY: ADVANCING OUR PROFESSION THROUGH INTERNATIONAL COLLABORATION

By |17. mars 2022|Fagstoff, Nyheter, Traumatologi|

In 1978, Marilyn Loden, a manager at the New York Telephone Company, was asked to fill in on a panel at the Women’s Exposition entitled “Mirror, Mirror on the Wall”, which was focused on how a woman’s poor self-image can [...]

1603, 2022

SMERTEBEHANDLING ETTER STORE SKADER REVIDERTE RETNINGSLINJER VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, ULLEVÅL

By |16. mars 2022|Fagstoff, Nyheter, Traumatologi|

Årlig tas nesten 10 000 pasienter imot med traumeteam på sykehusene i Norge (1). Fokuset både prehospitalt og inhospitalt er livreddende tiltak. Mange pasienter har sterke smerter og dette behandles vanligvis hovedsakelig med sterke opioider uten strukturerte protokoller (2, 3). [...]

1303, 2022

KOAGULASJONSBOKS PÅ TRAUMESTUA I AKUTTMOTTAKET OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS – ULLEVÅL

By |13. mars 2022|Fagstoff, Nyheter, Traumatologi|

MEDIKAMENTER – INNHOLD 1) Som del av massiv transfusjonsprotokoll (MTP) Tranexamsyre (Cyklokapron®, Pilexam®, Tranexamic acid®) Fibrinogenkonsentrat (Riastap®, Fibryga®) Calciumkonsentrat (Calcium Gluconate®) Tranexamsyre, 100 mg/ml (Cyklokapron®, Pilexam®, Tranexamic acid®)  Indikasjon:  Traumepasient innlagt innen 3 timer etter skade, med pågående blødning og [...]

1103, 2022

MEDIKAMENTBRUK VED KRITISK BLØDNING OG REVERSERING AV ANTITROMBOTISKE LEGEMIDLER – PROTOKOLL I TRAUMEMOTTAKET VED OUS ULLEVÅL

By |11. mars 2022|Nyheter, Traumatologi|

BAKGRUNN: OUS Ullevål, er traumesykehus for ca. 700.000 innbyggere i Oslo og regionalt traumesenter i Helse Sør-Øst for halve Norges befolkning.  Traumeteamet i Akuttmottaket ved OUS Ullevål tar imot ca. 2000 pasienter per år med alvorlige eller potensielt alvorlige skader. [...]

803, 2022

ECTES 2022

By |8. mars 2022|Akuttkirurgi, Forskning & utdanning, Kurs/Møter, Nyheter|

ECTES 2022 nærmer seg med stormskritt. Det arrangeres i den forbindelse flere kurs både før og etter selve kongressen – akuttkirurgi, polytrauma og UL i akuttkirurgien avholdes før kongressen, DSTC og MRMI (Medical Response for Major Incidents) etter kongressen Kursene [...]

402, 2022

AVFØRINGSLEKKASJE OG SAKRALNERVEMODULERING

By |4. februar 2022|Fagstoff, Gastrokirurgi, Nyheter|

Referanser: Walter SA, Kjellström L, Nyhlin H, Talley NJ, Agréus L. Assessment of normal bowel habits in the general adult population: the Popcol study. Scand J Gastroenterol. 2010;45(5):556-66. Haylen BT, de Ridder, D., Freeman, R. M., Swift, S. E., Berghmans, [...]

402, 2022

TAILGUTCYSTER

By |4. februar 2022|Fagstoff, Gastrokirurgi, Nyheter|

Referanser: Nicoll N, Bartrop C, Walsh S, et al. Malignant transformation of tailgut cysts is significantly higher than previously reported: systematic review of cases in the literature. Colorectal Dis 2019; 21: 869-78. Mastoraki A, Giannakodimos I, Panagiotou K, et al. [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen