Urologi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Peniscancer – Utredning, behandling og kontroll

    1. Bakgrunn Peniscancer er den sjeldneste urologiske cancertypen. Insidensen av peniscarcinom har ligget på 30-40 tilfeller i Norge de siste 5 år. Utredning, behandling og kontroll baserer seg i store trekk på EAU guidelines (1). Av primær kreft på penis er ca 95% plateepitelcarcinom; andre typer er malignt melanom, Kaposis sarkom og forskjellige bløtvevsarkom. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Om testegenskaper i forskjellige populasjoner

    Hvis man tester 1000 menn med prostataspesifikt antigen (PSA ) i en relativt PSA -naiv befolkning i aldersgruppen 50 til 65 år, kan man vente å få omtrent følgende resultater når man setter tallene inn i den klassiske 2 x 2 tabellen:     Disse tallene er basert på første screeningrunde i en stor […]

  Les mer

 • Posted in:

  Blærecancer – en oversikt for kirurger

  Blærecancer er den fjerde hyppigste kreftformen blant menn i Norge etter prostata-, lunge- og coloncancer og den sjette hyppigste totalt. Sykdommen er ca. 3 ganger så hyppig blant menn som hos kvinner og forkommer sjelden før 50 års alder. Iflg. Krefregisteret var det 1263 ny tilfelle av cancer i ureter, blære og urethra i 2005, […]

  Les mer

 • Posted in:

  Robotassistert laparoskopisk prostatektomi ved prostatacancer

    En del aspekter ved behandling av prostatacancer er kontroversielle. Dette fører til at den fagpolitiske holdningen er ulik fra land til land og fra spesialist til spesialist. Et av de viktigste spørsmålene er om man skal prøve å påvise sykdommen tidlig ved å gjennomføre PSA-screening, eller om sykdommens naturlige forløp ubehandlet er så gunstig […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopisk Partiell Nefrektomi

    Historikk Den første laparoskopiske nefrektomien ble utført allerede i 1990 av Clayman [1]. Operasjonstid opp mot 9 timer og mange komplikasjoner medførte at det tok lang tid før metoden ble akseptert. I dag regnes laparoskopisk nefrektomi som gullstandard av mange. Partiell nefrektomi (PN) ble først utført hos pasienter med absolutt indikasjon for nefronsparende kirurgi, […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopisk aktivitet ved OUU

    Laparoskopiske teknikker har også innen urologi gjennomgått en rivende utvikling de siste årene. I 1990 ble den første laparoskopiske nefrektomi gjennomført av dr Clayman i USA, og ganske raskt ble stadige flere operasjoner utført av entusiastiske urologer. I 1992 ble resultatene av den første laparoskopiske adrenalektomi publisert, og samme år den første laparoskopiske prostatektomi. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kryoablasjon ved kreft i prostata og nyre

    Introduksjon Kulde kan drepe vev. Det er viktige norske bidrag som har økt vår forståelse av patofysiologien ved kuldeskader (1). Etter hvert som temperaturen faller vil ekstracellulær isdannelse føre til at væske trekkes ut av cellene som følge av en osmotisk gradient. Intracellulære iskrystaller gir en direkte skade av organeller og cellemembran. Blodplater aggregerer […]

  Les mer

 • Posted in:

  HIFU ved OUU, Nytt tilbud for pasienter med cancer prostata

    Introduksjon Ved Oslo Urologiske Universitetsklinikk (OUU) har vi som første sykehus i Norden installert High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) i form av Ablatherm® til behandling av prostata cancer. Hittil har vi behandlet 14 pasienter. Vi håper at tilbudet ved OUU, Aker Universitets Sykehus, kan bli et tilbud ikke bare for hele Norge, men for hele Norden. HIFU teknologien er utviklet i Frankrike og har […]

  Les mer