Traumatologi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Optimal ortopedisk behandling av den hardt skadde pasienten

    Utviklingen av en mer standardisert frakturbehandling i 1950- og 60 årene og implementering av Advanced Trauma Life Support (ATLS) trening har vært viktige insitamenter til endring i multitraume-behandlingen (1). De senere års utvikling i molekylærbiologi og genetikk har endret vår forståelse for mekanismene bak de alvorligste komplikasjonene etter store traumer.   «Save Life – […]

  Les mer

 • Posted in:

  Intervensjonsradiologi i traumebehandlingen

        Endovaskulær behandling kan brukes for temporært å stabilisere en pasient med massiv blødning, men også for definitiv behandling av blødninger og skader på store kar. Endovaskulær behandling av karskader har visse fordeler sammenlignet med åpen kirurgi, så som perifer tilgang i god avstand fra selve skaden og redusert kirurgisk traume.   Rask […]

  Les mer

 • Posted in:

  Er BEST bra etter at den første entusiasmen har lagt seg lokalt?

    Forekomsten av hardt skadde pasientene var lav hvilket medførte at man fikk lite trening i håndtering av denne pasientgruppen. I tillegg var behandling av hardt skadde pasienter ikke definert som et eget ansvarsområde under noen av spesialitetene.   På denne tiden fantes det ingen etablert opplæring innen initial behandling av hardt skadde pasienter i Norge. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Prehospital traumetriage: verktøy for optimal sykehusmottagelse for traumepasienten

      (Bilde: Prehospitalt personell vurderer pasientens risiko for alvorlig skade. Fotograf: Haakon Harriss/Norsk Luftambulanse)   Traume-prevensjonDen optimale måten å redusere skadevirkningene av traumer er gjennom primærprevensjon som enten forhindre at ulykker skjer eller redusere deres skadeomfang. Når primærforebygging mislykkes, kan en effektiv kjede av prehospital og hospital traumeomsorg redusere både mortalitet og morbiditet (2). […]

  Les mer

 • Posted in:

  Systematisering av traumebehandlingen øker overlevelsen – OUS og de regionale helseforetakene må snart ta ansvaret!

    Hyppigste dødsårsaker hos alvorlig skadde som kommer i live til sykehus er alvorlig blødning og hodeskader. Det er vist i land vi kan sammenlikne oss med at inntil 20% av disse dødsfallene kunne vært unngått ved nasjonal og institusjonell systematisering av skadebehandlingen. I England har nasjonal registrering av skadebehandlingen over mange år kunnet vise […]

  Les mer

 • Posted in:

  Traumebehandling hjemme… og ute…

    Skader er en av de viktigste årsaker til invaliditet og tapte leveår i den yngste halvdelen av befolkningen. Forebyggelse av skader er svært viktig og bør være en prioritert oppgave. Til tross for det vil et stort antall nordmenn bli alvorlig skadet i overskuelig fremtid og være i behov av akutt sykehusinnleggelse. Det er […]

  Les mer

 • Posted in:

  Innstilling om traumesystem i Norge

    Gruppens sammensetning   Gruppen har bestått av kirurger og anestesileger med mange års traumeerfaring i hele behandlingskjeden fra prehospitale tjenester til og med rehabiliteringen. I arbeidet har gruppen tatt utgangspunkt i erfaringer fra andre land, gjort undersøkelser av både de prehospitale tjenestene og traumehåndteringen ved sykehusene i Norge i tillegg til gruppemedlemmenes egne erfaringer. […]

  Les mer