Traumatologi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Traumebehandling hjemme… og ute…

    Skader er en av de viktigste årsaker til invaliditet og tapte leveår i den yngste halvdelen av befolkningen. Forebyggelse av skader er svært viktig og bør være en prioritert oppgave. Til tross for det vil et stort antall nordmenn bli alvorlig skadet i overskuelig fremtid og være i behov av akutt sykehusinnleggelse. Det er […]

  Les mer

 • Posted in:

  Innstilling om traumesystem i Norge

    Gruppens sammensetning   Gruppen har bestått av kirurger og anestesileger med mange års traumeerfaring i hele behandlingskjeden fra prehospitale tjenester til og med rehabiliteringen. I arbeidet har gruppen tatt utgangspunkt i erfaringer fra andre land, gjort undersøkelser av både de prehospitale tjenestene og traumehåndteringen ved sykehusene i Norge i tillegg til gruppemedlemmenes egne erfaringer. […]

  Les mer