Traumatologi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Nevrokirurgisk behandling av hodeskader

  Inndeling av hodeskader Hodeskader inndeles som oftest etter Glasgow coma scale (GCS) og Head Injury Severity Scale (HISS). GCS er basert på tre kategorier: øyeåpning, beste motoriske respons og verbal respons. En bevisstløs pasient uten noen form for reaksjon får minste score 3, beste score 15 oppnås hos en fullt våken og samarbeidende pasient uten […]

  Les mer

 • Posted in:

  Akuttsykehus med traumeansvar – hvordan ivareta ansvaret?

  Helse Sør-Øst utarbeidet i 2010 kriterier som sykehus som skal ta imot traumatiserte pasienter skal innfri for å være i stand til å yte optimal behandling. Disse ble implementert sommeren 2012. De formelle kravene gjelder både kompetansen til de som inngår i traumeteamet, til systemet og til materiell. En del krav har vist seg å […]

  Les mer

 • Posted in:

  Fra teamleder på Ullevål til overlege i Skien

  ST Knivstikk hals og thorax NUDenne tekstlinjen på callingen slår en i ansiktet for eksempel klokken 03:14 en fredag i mai. Jeg liker ingen av ordene i tekstlinjen, kanskje med unntak av «og». Linjen betyr at Stort Traumeteam innkalles, det betyr at problemene kan begynne tidlig i alfabetet, det betyr trøbbel og det betyr at […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi

  Vi oppnår dette gjennom å: Etablere nettverk Formidle erfaringer og behandlingsprotokoller Initiere utredninger og etablere konsensus Initiere og delta i forskning Etablere eller legge til rette for opplæring, trening og videreutdanning Bidra til at pasienterfaringer inndras i planlegging av tjenestetilbud Kompetansetjenesten holder til ved traumesenteret på Ullevål sykehus i Oslo, men består av et nettverk […]

  Les mer

 • Posted in:

  Contemporary management of splenic injury

  Av 1500 – 1600 traumepasienter som legges inn og registreres årlig ved OUS – Ullevål, har 10 % abdominalskade.4 Miltskader forekommer hyppig, ca 50 – 60 skader per år.4 Angioembolisering (AE) ble i 2002 tatt i bruk som del av ikke-operativ behandlingsprotokoll for miltskader. Dette resulterte i signifikant færre splenektomerte og betydelig økt suksessrate for […]

  Les mer

 • Posted in:

  Bedre traumebehandling

  Originalartikkel: * Groven S, Eken T, Skaga NO, Roise O, Naess PA, Gaarder C. Long-Lasting Performance Improvement After Formalization of a Dedicated Trauma Service. J Trauma. 2011; 70(3): 569-74. Bakgrunn Organisering av traumebehandling i regionale systemer gir bedre pasientbehandling og økt overlevelse. Det er imidlertid få studier som har evaluert intrainstitusjonell kvalitetsforbedring i traumebehandling. I 2005 […]

  Les mer

 • Posted in:

  Bukskader

    Bukskader med pågående blødning representerer en spesiell utfordring, da det ikke alltid er enkelt å erkjenne og oppnå blødningskontroll.   Vi gir i artikkelen en oversikt over nyere prinsipper for diagnostikk og behandling av pasienter med abdominalskader. Den baserer seg på retningslinjer for behandling av bukskader ved OUS-Ullevål nedfelt i vår Traumemanual.   Skademekanismer:1. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Ansiktskader

      Prinsipper ved behandling av frakturer i ansiktsskjelettet   BilleddiagnostikkTette CT snitt med fremstilling av aksial, koronale, sagittale og tredimensjonale bilder har vært et stort fremskritt i diagnostikk av frakturer i ansiktsskjelettet. Dette gjør det lettere å planlegge operativ behandling (Fig. 1, 2).   OsteosyntesemateriellPlater og skruer i titan benyttes i ansiktskjelettet til rigid […]

  Les mer