Transplantasjon

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Pancreas-transplantasjon

  Fra 1982 har vi i Norge utført 274 «helorgan» PTx, mens kliniske øycelle-transplantasjoner først ble startet i 2001. De fleste PTx (246/274) er gjort i kombinasjon med nyretransplantasjon (KPTx) til diabetikere med terminal nyresvikt. Resultatene ved samtidig PTx og KPTx er meget gode, idet 80-85 % av pasientene er insulinfrie etter ett år, og ca. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Levertransplantasjon i Norge

  Levertransplantasjon er etablert behandling for akutt og kronisk leversykdom. Resultatene er svært gode. Ett og fem års pasientoverlevelse etter transplantasjon er over henholdsvis 90 % og 80 %. Levertransplantasjon er også et behandlingsalternativ for selekterte pasienter med primær lever/gallegangscancer og levermetastaser fra endokrine tumorer. Ved levermetastaser er det en forutsetning at det ikke foreligger ekstrahepatisk […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nyretransplantasjon – kirurgisk perspektiv

  Innledning Pr. 31.12.2010 er det i Norge utført 6705 nyretransplantasjoner siden det nasjonale transplantasjonsprogrammet ble etablert i 1969. 38 % av disse inngrepene er utført med nyre fra levende giver. Aktiviteten er nær tredoblet etter innføring av cyclosporin A (CyA) som hjørnesten i den immunosuppressive behandling ved organtransplantasjon på begynnelsen av 1980-tallet. Gjennom denne perioden […]

  Les mer

 • Posted in:

  Organdonasjon fra avdød giver

  Da man i 1977 fikk «Forskrifter om dødsdefinisjonen i relasjon til lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.» kunne donasjon også foretas når en person var erklært død som følge av opphørt cerebral blodsirkulasjon (DBD). Det muliggjorde bruk av andre organer til transplantasjon (hjerte, lunger, lever, pancreas) i tillegg til nyrer, og har […]

  Les mer

 • Posted in:

  Regelverk ved organdonasjon og transplantasjon

  HistorikkProfessor Efskind og medarbeidere på Rikshospitalet utførte den første nyretransplantasjon i Norge (og Norden) i 1956. Det var da ingen lov eller annet regelverk som regulerte uttak av organer fra en person til behandling av sykdom hos en annen person. Det samme gjaldt selve organtransplantasjonen. I praksis fulgte man Den norske lægeforenings etiske regler (1, […]

  Les mer

 • Posted in:

  Minimalt invasiv hud-lukning ved hjelp av vevslim – ved laparoskopisk uttak av nyre fra levende giver

      Historikk/Innledning Forskjellige typer vevslim har vært anvendt i mange år, først og fremst til lukning i hudnivå. uten at metoden så langt har fått noe stort gjennomslag; verken ved traume/kutt eller ved lukning av kirurgiske snitt. Dog har noen ansett det som anvendelig, for eksempel ved kutt hos barn, da liming kan gjennomføres […]

  Les mer

 • Posted in:

  Minimal invasiv auto-transplantasjon av nyre – første kasus

    Historikk All transplantasjonskirurgi (av organer) har i Norge vært sentralisert til Rikshospitalet. Auto-transplantasjon av nyre, med mulighet for extracorporal kirurgi (evt. mikrokirurgi) før reinnsetting, har siden 1980-tallet vært et særskilt tilbud – på indikasjonene; intraktabel nephrolithiasis, cancer i single nyre, ureterskade og nyrearterie-stenose/-aneurysme.   Det ble på 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet gjort et […]

  Les mer