Transplantasjon

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Figur 4. RAPID studien. Øverst: Illustrasjon etter 1. seanse: Venstre del av lever er ressesert og et segment II/III graft transplantert. Man sikrer at trykket i vena porta er under 20 mmHG før man setter av vena porta til pasientens resterende porta med vaskulærstapler (Stiplet linje) for å stimulere vekst av transplantatet. Høyre lever forblir på plass for å unngå leversvikt. Når man har oppnådd adekvat volum av transplantatet kan høyre lever fjernes i 2. seanse. Midten: Vekst av transplantat og fjerning av høyre lever på CT bildene fra en pasient i studien. Nederst: Vekst i transplantatets volum fra transplantasjon fram til 2. stadies hepatektomi for de tre pasientene som til nå er inkludert i studien.

  Posted in:

  Levertransplantasjon for kreft

  Introduksjon Tykktarmskreft var en av de første indikasjonene for levertransplantasjonene i 1963 og 1980 ble 50 % levertransplantasjonene utført for kreft. Men på grunn av hyppige residiver og dårlige resultater kom transplantasjon for kreft i miskreditt og utgjorde i 1990 kun 10 % av indikasjonene. I 1996 publiserte Mazzaferro og medarbeidere fra Milano en epokegjørende […]

  Les mer

 • Posted in:

  Temaleder: Abdominal transplantasjonskirurgi

  Organtransplantasjon er i stor grad et lag- og nettverksarbeid. Virksomheten krever sam­arbeid og kontinuerlig kontakt mellom mange instanser innad i Oslo Universitetssykehus. Videre er det betydelige arbeidet som legges ned ved donorsykehusene helt avgjørende for donasjonsvirksomheten. Nettverket av fagfolk innen forskjellige disipliner som utreder og følger opp pasientene i hele Norge er nøkkelen til å […]

  Les mer

 • Posted in:

  Bruk av transplantasjonskirurgiske teknikker ved annen kirurgi

  Det eksisterer imidlertid fra 2007 en europeisk sertifisering under UEMS/European Board of Surgery (1). Fagfeltet transplantasjonskirurgi inneholder vesentlige elementer fra karkirurgi, gastroenterologisk kirurgi samt urologi. De store tekniske fremskritt som har funnet sted innenfor transplantasjonskirurgien også hatt stor påvirkning på andre kirurgiske disipliner. Tydeligst ser man dette innenfor utviklingen av moderne hepatobiliær kirurgi.   Transplantasjonskirurgiske teknikker Det […]

  Les mer

 • Posted in:

  Transplantasjon med nyre fra levende giver

  Incidensen for terminal nyresvikt i Norge er vel 100 per million innbyggere i 2010 (kilde Norsk Nefrologiregister). Nyretransplantasjon er den behandlingen som gir best overlevelse og livskvalitet. Målet er at alle pasienter som er medisinsk egnet for nyretransplantasjon skal få dette tilbudet. Tilgang på organer er den faktoren som først og fremst begrenser transplantasjonsaktiviteten. Helt […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nyre og levertransplantasjon hos barn

  Sammendrag Parallelt med utviklingen av nyre og levertransplantasjoner hos voksne, har det også foreligget et tilsvarende program for barn (< 16 år) på Oslo Universitetssykehus – Rikshospitalet.  Indikasjonsstilling og behandling av barn med behov for organtransplantasjon, inkludert den operative teknikk, avviker fra tilsvarende behandling hos voksne og byr på spesielle utfordringer.  Det foreligger derfor et […]

  Les mer

 • Posted in:

  Minimal invasiv nyretransplantasjon (MIKT) – første erfaring

  Fra 2004-2005 utviklet vi ved Rikshospitalet en &#39minimal invasiv metode&#39 for nyretransplantasjon (nyre-Tx); ikke tidligere beskrevet i litteraturen. Man benyttet en 7-9 cm lang incisjon, sentrert på iliaca-karene. Den omhyggelig preparerte nyren ble plassert i en tilpasset subperitoneal lomme lateralt for hudsnittet, og alle tre anastomoser ble sydd med nyren i denne posisjon. Reimplantasjon av […]

  Les mer

 • Posted in:

  Tarm- og flerorgantransplantasjon ved kronisk tarmsvikt

  Kronisk tarmsvikt kan også oppstå når tarmen har normal lengde, men ikke har evne til å absorbere nødvendige næringsstoffer på grunn av motilitetsforstyrrelser, såkalt intestinal pseudoobstruksjon. Kronisk tarmsvikt utvikles kun ved sykdom eller skade av tynntarmen; tykktarmen kan man greie seg uten. Pasienter med kronisk tarmsvikt kan leve i mange år med akseptabel livskvalitet ved […]

  Les mer

 • Posted in:

  Transplantasjon av pancreas øyceller

  Pancreas veier ca 70 g og har både eksokrin og endokrin funksjon. Det insulinproduserende vevet (Langerhanske øyceller) er klustere av celler som til sammen utgjør små mikroorganer med separat blodtilførsel som ligger spredt i bukspyttkjertelen og utgjør 1-2 % av bukspyttkjertelens vekt. Siden 1983 har Rikshospitalet utført helorgan pancreastransplantasjon, hovedsakelig i kombinasjon med nyretransplantasjon til […]

  Les mer