601, 2012

Bruk av transplantasjonskirurgiske teknikker ved annen kirurgi

By |6. januar 2012|Transplantasjon|

Det eksisterer imidlertid fra 2007 en europeisk sertifisering under UEMS/European Board of Surgery (1). Fagfeltet transplantasjonskirurgi inneholder vesentlige elementer fra karkirurgi, gastroenterologisk kirurgi samt urologi. De store tekniske fremskritt som har funnet sted innenfor transplantasjonskirurgien også hatt stor påvirkning på andre kirurgiske [...]

501, 2012

Transplantasjon med nyre fra levende giver

By |5. januar 2012|Transplantasjon|

Incidensen for terminal nyresvikt i Norge er vel 100 per million innbyggere i 2010 (kilde Norsk Nefrologiregister). Nyretransplantasjon er den behandlingen som gir best overlevelse og livskvalitet. Målet er at alle pasienter som er medisinsk egnet for nyretransplantasjon skal få [...]

501, 2012

Nyre og levertransplantasjon hos barn

By |5. januar 2012|Transplantasjon|

Sammendrag Parallelt med utviklingen av nyre og levertransplantasjoner hos voksne, har det også foreligget et tilsvarende program for barn (< 16 år) på Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet.  Indikasjonsstilling og behandling av barn med behov for organtransplantasjon, inkludert den operative teknikk, [...]

401, 2012

Tarm- og flerorgantransplantasjon ved kronisk tarmsvikt

By |4. januar 2012|Transplantasjon|

Kronisk tarmsvikt kan også oppstå når tarmen har normal lengde, men ikke har evne til å absorbere nødvendige næringsstoffer på grunn av motilitetsforstyrrelser, såkalt intestinal pseudoobstruksjon. Kronisk tarmsvikt utvikles kun ved sykdom eller skade av tynntarmen; tykktarmen kan man greie [...]

301, 2012

Transplantasjon av pancreas øyceller

By |3. januar 2012|Transplantasjon|

Pancreas veier ca 70 g og har både eksokrin og endokrin funksjon. Det insulinproduserende vevet (Langerhanske øyceller) er klustere av celler som til sammen utgjør små mikroorganer med separat blodtilførsel som ligger spredt i bukspyttkjertelen og utgjør 1-2 % av [...]

201, 2012

Pancreas-transplantasjon

By |2. januar 2012|Transplantasjon|

Fra 1982 har vi i Norge utført 274 "helorgan" PTx, mens kliniske øycelle-transplantasjoner først ble startet i 2001. De fleste PTx (246/274) er gjort i kombinasjon med nyretransplantasjon (KPTx) til diabetikere med terminal nyresvikt. Resultatene ved samtidig PTx og KPTx [...]

2411, 2011

Levertransplantasjon i Norge

By |24. november 2011|Transplantasjon|

Levertransplantasjon er etablert behandling for akutt og kronisk leversykdom. Resultatene er svært gode. Ett og fem års pasientoverlevelse etter transplantasjon er over henholdsvis 90 % og 80 %. Levertransplantasjon er også et behandlingsalternativ for selekterte pasienter med primær lever/gallegangscancer og [...]

2311, 2011

Nyretransplantasjon – kirurgisk perspektiv

By |23. november 2011|Transplantasjon|

Innledning Pr. 31.12.2010 er det i Norge utført 6705 nyretransplantasjoner siden det nasjonale transplantasjonsprogrammet ble etablert i 1969. 38 % av disse inngrepene er utført med nyre fra levende giver. Aktiviteten er nær tredoblet etter innføring av cyclosporin A (CyA) [...]

2211, 2011

Organdonasjon fra avdød giver

By |22. november 2011|Transplantasjon|

Da man i 1977 fikk "Forskrifter om dødsdefinisjonen i relasjon til lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m." kunne donasjon også foretas når en person var erklært død som følge av opphørt cerebral blodsirkulasjon (DBD). Det muliggjorde bruk [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen