Plastikkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Langtidsresultater etter Bascoms operasjon for pilonidal sinus

    IntroduksjonPilonidal sinus i interglutealkløften er en sykdom som er kjent for å gi langvarige plager pga. manglende spontan tilheling og et manglende eller utilstrekkelig kurativt behandlingstilbud. Således er det påvist en gjennomsnittelig symptomvarighet på mer enn 6 år både i Norge og i utlandet1. Tilstanden debuterer gjerne med en abscess i rima internates som […]

  Les mer

 • Posted in:

  Reduksjonsplastikk utført av en generell kirurg

    Hovedbudskapet • Mammareduksjonsplastikk hjelper godt mot nakke-skuldersmerter og hodepine. • Kontinuerlig registrering og evaluering har ført til forbedring av behandlingen. • Operasjonen kan trygt gjennomføres av en erfaren generell kirurg.     Tabell 1. Demografiske data: n= antall, min = minste verdi, max = største verdi Sammendrag Bakgrunn: I Norge gjennomfører både plastikk- og […]

  Les mer

 • Posted in:

  Brystrekonstruksjon etter operasjon for brystkreft

    Europeiske retningslinjer gir føringer for å sentralisere behandlingen av pasientgruppen i større sentra der målet er å bedre kvaliteten på totalbehandlingen av pasientene. Hva kan så en plastikkirurg bidra med? Svaret får man ved å spørre seg på hvilket tidspunkt i pasientforløpet den rekonstruktive kirurgien ideelt sett bør starte. Mange forbinder nok plastikkirurgi ved […]

  Les mer