Plastikkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Ørekirurgi

  I det 16. århundre beskriver Gaspare Tagliocozzi rekonstruksjon av øret ved å bruke en lapp fra armen. Dieffenbach beskrev så rekonstruksjon av øvre del av øret etter at det hadde blitt skadet av en sabel. Moderne ørerekonstruksjon begynte i det 20. århundre. Sir Gillies var den første til å beskrive rekonstruksjon ved å bruke ribbensbrusk. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Jakten på den perfekte kropp?

  Møtet ble avholdt som del av Norsk kirurgisk forenings høstmøte under 100 års jubileums markeringen på Holmenkollen Park Hotel. Ole Peter Nyhaug, trendforsker og leder av Mer Vett AS, gav oss et interessant innblikk i en del utviklingstrender. Hans inndeling i ulike forbrukergrupper skapte stor entusiasme i forsamlingen og mange nikket gjenkjennende til en del […]

  Les mer

 • Posted in:

  Livskvalitet etter brystforstørring med implantat

  Introduksjon Stadig flere kvinner i Norge får utført brystforstørrelse, både av kosmetiske årsaker og etter brystkreftoperasjon (1, 2). Anslagsvis har 70 000 kvinner i Norge operert inn brystimplantat. Til tross for den høye forekomsten her til lands og i den vestlige verden er det publisert få studier som belyser ulike aspekter av livskvalitet (3,4,5,6,7,8,9). Tradisjonelt […]

  Les mer

 • Posted in:

  Utfordringer i Norsk Offentlig Plastikkirurgi

  De enkelte spesialitetene ble i forbindelse med Symposiet til Norsk Kirurgisk Forenings 100 års jubileum invitert til å holde et innlegg om status og utfordringer for spesialiteten i Norge. Som styremedlem i Plastikkirurgisk forening, Leder av Spesialitetskomiteen i Plastikkirurgi og avdelingsoverlege ved Plastikk og håndkirurgisk avdeling i Tromsø de siste 13 år ble jeg invitert […]

  Les mer

 • Posted in:

  “The lost generation”

  Under sitt innlegg på jubileumssymposiet under Kirurgisk høstmøte uttalte avdelingsoverlege ved Plastikk-og håndkirurgisk avdeling ved UNN og leder i spesialistkomiteen i plastikkirurgi Erling Bjordal: ”Vi har mistet en hel generasjon plastikkirurger”, hvoretter han viste til ”flukten” til det private. Som representanter for dem som forsvant føler vi at det kan være på sin plass å […]

  Les mer

 • Posted in:

  Langtidsresultater etter Bascoms operasjon for pilonidal sinus

    IntroduksjonPilonidal sinus i interglutealkløften er en sykdom som er kjent for å gi langvarige plager pga. manglende spontan tilheling og et manglende eller utilstrekkelig kurativt behandlingstilbud. Således er det påvist en gjennomsnittelig symptomvarighet på mer enn 6 år både i Norge og i utlandet1. Tilstanden debuterer gjerne med en abscess i rima internates som […]

  Les mer

 • Posted in:

  Reduksjonsplastikk utført av en generell kirurg

    Hovedbudskapet • Mammareduksjonsplastikk hjelper godt mot nakke-skuldersmerter og hodepine. • Kontinuerlig registrering og evaluering har ført til forbedring av behandlingen. • Operasjonen kan trygt gjennomføres av en erfaren generell kirurg.     Tabell 1. Demografiske data: n= antall, min = minste verdi, max = største verdi Sammendrag Bakgrunn: I Norge gjennomfører både plastikk- og […]

  Les mer

 • Posted in:

  Brystrekonstruksjon etter operasjon for brystkreft

    Europeiske retningslinjer gir føringer for å sentralisere behandlingen av pasientgruppen i større sentra der målet er å bedre kvaliteten på totalbehandlingen av pasientene. Hva kan så en plastikkirurg bidra med? Svaret får man ved å spørre seg på hvilket tidspunkt i pasientforløpet den rekonstruktive kirurgien ideelt sett bør starte. Mange forbinder nok plastikkirurgi ved […]

  Les mer