Plastikkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Ekstremitetsrekonstruksjon

  Innledning Rekonstruksjon av ekstremiteter er et viktig samarbeidsområde mellom ortopeder og plastikkirurger hvor målet er å optimalisere pasientenes livskvalitet etter ekstremitetsskade. Plastikkirurgiske teknikker med flytting av vev kan forhindre amputasjoner, forbedre eller gjenopprette funksjon, behandle dype infeksjoner samt bedre dysfunksjonelle arrområder. Vevsdefekt/nekrose på ekstremiteter kan skyldes traume, tumores, ischemi og infeksjoner. For å vurdere hvilken rekonstruktiv […]

  Les mer

 • Posted in:

  ALCL og brystimplantater

  Bakgrunn I seneste tid har det vært rettet mye oppmerksomhet mot en mulig sammenheng mellom brystimplantater og en spesiell type non-Hodgkin lymfom. Oppslag i media har spesielt dreid seg silikonimplantater produsert i Frankrike, ved Poly Implant Prosthesis (PIP). Disse implantatene er satt i sammenheng med ett dødsfall i Frankrike i november 2011 og helt nylig […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kompliserte bukveggsdefekter og verdien av samarbeid

  I tillegg bidrar dynamikken i bukveggens muskulatur til funksjoner som respirasjon, hoste, vannlating, avføring og fødsel. En intakt bukvegg er også viktig for stabilisering av ryggen (1).  Bukveggens integritet blir ofte påvirket ved traumer, infeksjoner, stråleterapi og kirurgi. Graden av funksjonsnedsettelse avhenger av hvilke strukturer som rammes. Mest alvorlig er det når både hud, subcutant […]

  Les mer

 • Posted in:

  Malignt Melanom

  Som de fleste cancerformer er ikke melanom ny type kreft. Historiske skrifter beskriver symptomer tydende på melanom hos peruanske Inca indianere allerede for 2400 år siden. I nyere tid var det kirurgen John Hunter som i 1787 først kom i kontakt med denne kreftformen. Han visste ikke hva det var, og hadde aldri sett noe […]

  Les mer

 • Posted in:

  Plastikkirurgi etter store vekttap

  Kroppsformende kirurgi, eller bariatrisk plastikkirurgi er en ny og hurtig voksende bransje innenfor plastikkirurgien. Fra og med år 2000 har stadig flere pasienter i USA og den vestlige verden gjennomgått operasjon for sykelig overvekt og oppnådd massive vekttap (MVT) med løs overflødig hud som følge. Behandlingen er krevende og best beskrevet av Dr. Grotting på […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av gynekomasti

  Det har vært påvist at ellers friske voksne menn normalt ikke skal ha palpabelt brystvev (1). Forøket mengde brystvev er likevel vanlig og presenterer seg gjerne i to hovedgrupper; tidlig i tenårene og i voksen alder. Over halvparten av alle gutter i tenårene opplever en forbigående fysiologisk gynekomasti i forbindelse med puberteten (2). Et mindretall […]

  Les mer

 • Posted in:

  Vaskulære anomalier: en oversikt

  Terminologi Vaskulære anomalier er som regel godartede forandringer som kan affisere arterier, vener, kapillære strukturer og lymfebaner og de kan oppstå i alle organer. Terminologien for de forskjellige typer vaskulære anomalier kan være forvirrende og brukes ofte upresist. Klassifiseringen definert av ISSVA (International Society for the Study of Vascular Anomalies) bør brukes [1].   Vaskulære […]

  Les mer

 • Posted in:

  Genital kjønnskonvertering fra kvinne til mann

  Innledning Hos enkelte personer finnes det en permanent overbevisning om å være det motsatte kjønn (1). En slik tilstand klassifiseres som transseksualisme (2). Hvert år henvises i overkant av 50 pasienter til utredning for transseksualisme, hvorav rundt 20 pasienter blir diagnostisert som transseksuelle. Dette er en av de svært få psykiatriske diagnosene som behandles med […]

  Les mer