Maxillofacial kirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
  • Posted in:

    Maxillo-faciale frakturer: Oversikt

    Traumer i ansiktsregionen krever store ressurser: Ansiktsfrakturer med sine spesielle anatomiske forhold, funksjonelle og estetiske betydning trenger ofte øyeblikkelig hjelp og behandling i generell anestesi. Mange traumer mot ansiktsregionen setter nærliggende livsviktige organer i fare og høy-energi traumer kan forårsake skader i flere kroppsregioner (multitraume) med behov for tverrfaglig behandling (1).  Det fantes ingen landsomfattende […]

    Les mer