1204, 2018

Kirurgi for kreft i spiserøret

By |12. april 2018|Fagstoff, Gastrokirurgi|

Kirurgi for kreft i spiserøret utføres vanligvis ved tilgang både i thorax og i buken. Risiko for komplika­sjoner er høy, men prosedyrerelatert mortalitet er redusert i senere år. Forekomsten av anastomose­lekkasjer er større enn etter andre gastrointestinale inngrep. Minimalt invasive [...]

1104, 2018

Radiologisk utredning av øsofaguscancer

By |11. april 2018|Fagstoff, Gastrokirurgi|

Formålet med radiologisk utredning av øsofaguscancer er å mest mulig nøyaktig vurdere operabilitet, ­peroperativ staging, og senere vurdering av behandlingseffekt. Utredning utføres med CT, og med ­­forskjellig protokoll avhengig av hvor i øsofagus tumor sitter. Utredning med CT Cathrine Johansen. cathrine.johansen@ous-hf.no. [...]

2201, 2018

Behandling av perianale Crohnfistler

By |22. januar 2018|Fagstoff, Gastrokirurgi|

30 % av Crohnspasienter utvikler perianale fistler. Disse behandlesakutt med incisjon og drenasje, på lik linje med vanlige perianale abscesser. Hvis ikke abscessen forsvinner etter drenasje utvikler den seg til en perianal fistel. Fistelen fører til sekresjon, smerte og ubehag [...]

1901, 2018

Funksjonelt resultat etter bekken reservoarkirurgi – fysiologiske forskjeller som påvirker reservoarfunksjonen.

By |19. januar 2018|Fagstoff, Gastrokirurgi|

Introduksjon: Hos pasienter med behandlingsrefraktær ulcerøs kolitt, er bekkenreservoarkirurgi den foretrukne behandlingen2. Operasjonen har lav mortalitet, men er forbundet med en relativt høy postoperativ komplikasjonsrate. Septiske bekkenkomplikasjoner er blant de mest alvorlige komplikasjonene fordi de kan føre til dårlig funksjon [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen