Gastrokirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Gallesteinssykdom etter fedmekirurgi

  Forekomst og kliniske manifestasjoner Risiko både for gallesteinsdannelse og for gallesteinssykdom hos pasienter operert for sykelig fedme er betydelig økt. Preoperativ screening, både biokjemisk og ved ultralyd, vil kunne føre til en overestimering av sykdom, som kan lede til unødvendige kolecystektomier, i en setting der uklare magesmerter etter fedmekirurgi kan bli tolket som gallesteinsanfall. Nesten […]

  Les mer

 • Posted in:

  Gastroøsofageal refluks og sleeve-gastrektomi

  Innledning Overvekt øker risikoen for symptomatisk GØRS og erosiv øsofagitt, og risikoen øker med økende vekt[4]. Flere mekanismer kan bidra til refluks hos pasienter med overvekt. Abdominal fedme øker trykket både intraabdominalt og intragastrisk, og påvirker gastroøsofageale trykkgradienter ved inspirasjon [5]. En annen viktig mekanisme er utvikling av hiatushernie og forflytning av den gastroøsofageale overgang opp […]

  Les mer

 • Posted in:

  Langtidsresultater etter Gastrisk Bypass og Gastrisk Sleeve

  Kunnskap om langtidseffekter og plager etter de forskjellige operasjonsmetodene er viktig for at den enkelte pasient sammen med helsepersonell kan gjøre et best mulig valg av operasjonsmetode. Bedring av komorbiditet er viktigste årsak til å søke behandling, men også ønske om å bli nær normalvektig (2), noe de færreste blir. Vektoppgang forekommer i varierende grad […]

  Les mer

 • Posted in:

  Perioperative komplikasjoner etter gastrisk bypass og gastrisk sleeve

  Innledning Fedmerelaterte følgesykdommer kan påvirke komplikasjonsprofilen etter fedmekirurgi (2). En del av pasientene er imidlertid somatisk friske når de opereres. Det forebyggende aspektet i forhold til utvikling av fedmereleterte følgesykdommer medvirker kanskje spesielt til strenge krav om lav forekomst av komplikasjoner. Her presenteres en oversikt over de vanligste perioperative komplikasjonene etter gastrisk bypass og gastrisk […]

  Les mer

 • Posted in:

  Fedmekirurgi – metoder og valg av prosedyre

  Innledning Fedmekirurgi medfører et betydelig vekttap som for de fleste vedvarer (3). I tillegg har behandlingen gunstige effekter på flere av følgesykdommene til fedme (4). De metabolske effektene og helsegevinstene av behandlingen er sentrale i rasjonale for bruken av fedmekirurgi. Mange vurderer derfor å tilby operasjon til pasienter med diabetes type 2 og KMI ned […]

  Les mer

 • Posted in:

  Hvorfor kan vi ikke bare slanke oss?

  Er fedme en sykdom? Å ha for høy kroppsvekt øker risikoen for å utvikle en rekke sykdommer, samtidig som det ofte gir psykososiale og fysiske utfordringer. En kvinne med svært høy BMI kan for eksempel ha problemer med å sitte på gulvet og leke med barna, hun kan være redd for å falle på lekeplassen […]

  Les mer

 • Posted in:

  Temaleder: Fedmekirurgi

  Hvorfor gjør man fedmekirurgi? Mange mener man bør kunne håndtere egen vekt på annen måte. Risstad og Jakobsen gir i sitt innlegg i dette nummeret av Kirurgen betraktninger omkring dette. Omtalen av endringene i høyde i nyere tid er interessant i forhold til årsaker også til fedme. Forklaringsmodeller som kun inkluderer energiinntak og forbruk kombinert med […]

  Les mer

 • Posted in:

  LAPCONOR – et utdanningsprogram for standardisering av laparoskopisk behandling av pasienter med kreft i tykk og endetarm

  Bakgrunn Flere større randomiserte studier har vist at laparoskopisk kirurgi for tykktarm-  og endetarmskreft gir kortere sykehusopphold samt raskere og enklere rekonvalesens sammenlignet med åpen kirurgi. Studier viser også at laparoskopisk kirurgi ikke gir dårligere onkologiske langtidsresultater enn åpen kirurgi.1,2 Britiske retningslinjer anbefaler fra 2006 laparoskopisk reseksjon som et alternativ til åpen reseksjon hos pasienter […]

  Les mer