Gastrokirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  KIRURGI SOM SMERTEBEHANDLING VED KRONISK PANKREATITT – HVEM, NÅR, OG HVORDAN?

  Referanser: Engjom T, Waage A, Hoem D, Kvamme JM, Hauge T, Dimcevski G. [Chronic pancreatitis – investigation and treatment]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2018;138(3). Riediger H, Adam U, Fischer E, Keck T, Pfeffer F, Hopt UT, et al. Long-term outcome after resection for chronic pancreatitis in 224 patients. J Gastrointest Surg. 2007;11(8):949-59; discussion 59-60. van der […]

  Les mer

 • Posted in:

  GALLESTEINSUTLØST PANKREATITT

  Referanser: Committee ASoP, Buxbaum JL, Abbas Fehmi SM, Sultan S, Fishman DS, Qumseya BJ, et al. ASGE guideline on the role of endoscopy in the evaluation and management of choledocholithiasis. Gastrointest Endosc. 2019;89(6):1075-105 e15. Schepers NJ, Hallensleben NDL, Besselink MG, Anten M-PGF, Bollen TL, da Costa DW, et al. Urgent endoscopic retrograde cholangiopancreatography with sphincterotomy […]

  Les mer

 • Posted in:

  ENDOSKOPISK TRANSMURAL DRENASJE OG NEKROSEKTOMI HOS PASIENTER MED AKUTT PANKREATITT

  Referanser: van Santvoort HC, Besselink MG, Bakker OJ et al. A step-up approach or open necrosectomy for necrotizing pancreatitis. N Engl J Med. 2010; 362: 1491-502. Baron TH, Thaggard WG, Morgan DE et al. Endoscopic therapy for organized pancreatic necrosis. Gastroenterology. 1996; 111: 755-64 van Brunschot S, van Grinsven J, van Santvoort HC et al. […]

  Les mer

 • Posted in:

  KIRURGI VED NEKROTISERENDE PANKREATITT

  Referanser: Schepers NJ, Bakker OJ, Besselink MG, Ahmed Ali U, Bollen TL, Gooszen HG, et al. Impact of characteristics of organ failure and infected necrosis on mortality in necrotising pancreatitis. Gut. 2019;68(6):1044-51. Boxhoorn L, Voermans RP, Bouwense SA, Bruno MJ, Verdonk RC, Boermeester MA, et al. Acute pancreatitis. Lancet. 2020;396(10252):726-34. Leppaniemi A, Tolonen M, Tarasconi […]

  Les mer

 • Posted in:

  SENFØLGER OG LIVSKVALITET ETTER OPERASJON FOR ENDETARMSKREFT

  Psykisk påvirkning og morbiditet etter kreft er et vesentlig problem for mange pasienter. Eksempler på dette kan være angst, depresjon og frykt for tilbakefall. Samlet sett kan senfølger øke pasientens symptombyrde, og ha negativ innflytelse på hverdagsfunksjon og livskvalitet. SOMATISKE SENFØLGER Forskjellige kombinasjoner av kirurgi, cellegift og stråleterapi anvendes i behandling av endetarmskreft, avhengig av […]

  Les mer

 • Posted in:

  NYE RETNINGSLINJER FOR SYSTEMATISK OPPFØLGING ETTER KURATIV BEHANDLING FOR KOLOREKTAL KREFT

  SYSTEMATISK OPPFØLGING I NORGE Systematisk oppfølging av pasienter operert for kreft i tykk- og endetarm i stadium I-III har hittil hatt som målsetting å finne asymptomatiske tilbakefall av kreftsykdom i tidlig fase, og på denne måten øke langtidsoverlevelse på befolkningsnivå. Systematisk oppfølging ble realiserbar når måling av serum-CEA ble tilgjengelig som markør for kolorektal kreft, […]

  Les mer

 • Posted in:

  UTVIKLING I DIAGNOSTIKK OG ONKOLOGISK BEHANDLING AV ENDETARMSKREFT

  DIAGNOSTIKK Introduksjon av magnetresonanstomografi (MR) var en milepel i fremstillingen av svulster i endetarmen. På grunn av usikkerhet i fremstillingen ble avstanden til mesorektalfascien på mindre enn 3 mm først ansett som en risikofaktor og dermed indikasjon for preoperativ stråling. Med bedre MR-maskiner og andres publiserte resultater har vi i Norge satt grensen til 2 […]

  Les mer

 • Posted in:

  TRANSANAL ENDOSKOPISK OPERASJON VED REKTUMADENOM OG TIDLIG KREFT

  INNLEDNING Det finnes ulike kirurgiske metoder for fjerning av svulster i endetarm. Lokale metoder er endoskopisk mukosareseksjon (EMR), endoskopisk submukosal disseksjon (ESD) og transanal endoskopisk eksisjon. Transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM) ble introdusert på 1980-tallet av Buess (1). Konvensjonell transanal tilgang med hake kan anbefales kun for helt distale svulster. Ved svulster mer proksimalt i endetarm […]

  Les mer