Bryst- og endokrinkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Parathyreoideakirurgi

  Kalsium og PTH, mekanismer Det er viktig for kroppen å opprettholde et konstant nivå av ionisert kalsium i plasma. Kalsiumionene medvirker særlig i tre mekanismer: 1. Utligner negative ladninger i proteiner som forenkler protein-protein-interaksjoner f.eks. i koagulasjonskaskaden. 2. Intracellulær “second messenger” pga den store gradienten mellom ekstra og intracellulært kalsium. Ligander som åpner cellemembranen gjør […]

  Les mer

 • Posted in:

  Multippel Endokrin Neoplasi type 2 (MEN 2): kirurgiske aspekter

  1. Etiologi og patogenese  Multippel Endokrin Neoplasi 2 (MEN 2) er en arvelig sykdom med autosomal dominant arvegang der tumores dannes i ulike endokrine organer og nervevev: medullær cancer thyreoidea (MTC), feokromocytomer (FC), parathyreoidea-adenomer (eller hyperplasi), ganglio-nevrom mm. (Tabell 1) [9]. Syndromet er forårsaket av ulike aktiverende heterozygote kimbanemutasjoner, vanligvis punktmutasjoner, av RET (REarranged during Transfection) […]

  Les mer

 • Posted in:

  Minimalt invasiv operasjonsmetode med primær hyperparatyreoidisme

  Oppsummering: – Minimal invasiv teknikk er den foretrukne operasjonsmetoden ved primær hyperparathyroidisme. – Det er en stor fordel om operatør kan gjøre preoperativ ultralydundersøkelse for å lokalisere adenomet. – Når man har lokalisert adenomet på forhånd, er dette i øvede hender en sikker operasjonsteknikk med godt resultat, lav komplikasjonsrisiko og kort operasjonstid. – Samfunnsøkonomisk er […]

  Les mer

 • Posted in:

  Intraoperativ nervestimulering av nervus laryngeus recurrens ved thyreoidea kirurgi

      Skade av recurrensSkade av nervus laryngeus inferior recurrens (NLR) ved thyreoidea kirurgi forekommer hos ca. 1-4% av pasienter [7,18]. Nervens axoner stammer fra nucleus ambiguus nervi vagi og forlater nervus vagus i mediastinum som NLR. Nervene svinger rundt arteria subclavia (høyre side) og aortebuen (venstre side) og forløper mellom trachea og øsofagus til […]

  Les mer

 • Posted in:

  Inntrykk fra et studieopphold i Winchester

    Rainsbury har selv lært seg onkoplastiske teknikker ved å arbeide tett sammen med en plastikkirurg. Han er en entusiast som bruker mye tid på å formidle denne kunnskapen videre. Han lærer opp andre i onkoplastisk kirurgi ved RHCH, og tar stadig imot observatører fra andre land. Nå arbeider han full stilling ved RHCH og […]

  Les mer

 • Posted in:

  Overlevelse hos norske BRCA1 mutasjonsbærere med brystkreft

    Bakgrunn Det har vært gjort flere studier på overlevelse ved BRCA1 assosiert brystkreft. Disse har kommet med varierende konklusjoner. Ingen har vist bedre overlevelse, mange har rapportert ingen forskjeller (5-10). Noen studier har vist dårligere overlevelse (11-19). I denne studien sammenlignet vi overlevelse hos mutasjonsbærere med type behandling, samt overlevelse sammenlignet med en kontrollgruppe […]

  Les mer

 • Posted in:

  Primær terapi ved tidlig brystkreft

    På slutten av hver kongress arrangeres et konsensusmøte hvor ca. 40 internasjonale eksperter samles på et podium og enes om nye anbefalinger vedrørende optimal behandling av tidlig brystkreft. Disse såkalte ”St.Gallen anbefalingene” danner basis for anbefalinger i de fleste vestlige land.   ”Yes, we can”   Det er galopperende utgifter til kreftmedisin og stadig […]

  Les mer