Bryst- og endokrinkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Subtotal adrenalektomi

  Bakgrunn  Bilateral total adrenalektomi fører til komplett adrenokortikal insuffisiens som krever livslang og stressadaptert substitusjon av glukokortikoider og mineralokortikoider, mens tapet av binyremarg og den adrenale katecholaminproduksjonen ikke har kliniske konsekvenser. Den manglende produksjonen av binyrebarkhormoner gir risiko for å utvikle nedsatt livskvalitet og akutte og livstruende Addison-kriser. Mellom 25-50% av pasientene klager på redusert […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av nevroendokrine svulster (NET)

  Denne korte oversikten er viet NET i gastrointestinal traktus (GEP-NET) og er på ingen måte fullstendig. Den fokuserer på nyere kunnskap om tynntarmscarcinoid (tynntarm-NET), nevroendokrine tumores i pankreas (PNET) og behandling av nevroendokrine levermetastaser. For mer fullstendig oversikt over diagnostikk og behandlingsalternativer henvises til oppdaterte guidelines som feks den nylig publisert av Nordisk Nevroendokrin Tumor […]

  Les mer

 • Posted in:

  Parathyreoideakirurgi

  Kalsium og PTH, mekanismer Det er viktig for kroppen å opprettholde et konstant nivå av ionisert kalsium i plasma. Kalsiumionene medvirker særlig i tre mekanismer: 1. Utligner negative ladninger i proteiner som forenkler protein-protein-interaksjoner f.eks. i koagulasjonskaskaden. 2. Intracellulær «second messenger» pga den store gradienten mellom ekstra og intracellulært kalsium. Ligander som åpner cellemembranen gjør […]

  Les mer

 • Posted in:

  Multippel Endokrin Neoplasi type 2 (MEN 2): kirurgiske aspekter

  1. Etiologi og patogenese  Multippel Endokrin Neoplasi 2 (MEN 2) er en arvelig sykdom med autosomal dominant arvegang der tumores dannes i ulike endokrine organer og nervevev: medullær cancer thyreoidea (MTC), feokromocytomer (FC), parathyreoidea-adenomer (eller hyperplasi), ganglio-nevrom mm. (Tabell 1) [9]. Syndromet er forårsaket av ulike aktiverende heterozygote kimbanemutasjoner, vanligvis punktmutasjoner, av RET (REarranged during Transfection) […]

  Les mer

 • Posted in:

  Minimalt invasiv operasjonsmetode med primær hyperparatyreoidisme

  Oppsummering: – Minimal invasiv teknikk er den foretrukne operasjonsmetoden ved primær hyperparathyroidisme. – Det er en stor fordel om operatør kan gjøre preoperativ ultralydundersøkelse for å lokalisere adenomet. – Når man har lokalisert adenomet på forhånd, er dette i øvede hender en sikker operasjonsteknikk med godt resultat, lav komplikasjonsrisiko og kort operasjonstid. – Samfunnsøkonomisk er […]

  Les mer

 • Posted in:

  Intraoperativ nervestimulering av nervus laryngeus recurrens ved thyreoidea kirurgi

      Skade av recurrensSkade av nervus laryngeus inferior recurrens (NLR) ved thyreoidea kirurgi forekommer hos ca. 1-4% av pasienter [7,18]. Nervens axoner stammer fra nucleus ambiguus nervi vagi og forlater nervus vagus i mediastinum som NLR. Nervene svinger rundt arteria subclavia (høyre side) og aortebuen (venstre side) og forløper mellom trachea og øsofagus til […]

  Les mer

 • Posted in:

  Inntrykk fra et studieopphold i Winchester

    Rainsbury har selv lært seg onkoplastiske teknikker ved å arbeide tett sammen med en plastikkirurg. Han er en entusiast som bruker mye tid på å formidle denne kunnskapen videre. Han lærer opp andre i onkoplastisk kirurgi ved RHCH, og tar stadig imot observatører fra andre land. Nå arbeider han full stilling ved RHCH og […]

  Les mer