Bryst- og endokrinkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Referat fra Brystkreftsymposium

  Memorial Sloan Kettering Cancer Center er kjent for mange som et av verdens best profilerte kreftsentra. Når det gjelder brystkreft, behandler de årlig ca. 3000 nye pasienter (i Norge behandles ca. 2700 nye pasienter årlig). De bidrar aktivt i flere store og anerkjente trials vedrørende brystkreftbehandling. De var også en vesentlig bidragsyter i den såkalte […]

  Les mer

 • Posted in:

  Etnisitet

  Det 21. århundre har blitt kalt en æra av migrasjon. Raske endringer i befolkningen vil utvilsomt påvirke helse på komplekse måter. Selv om forholdet mellom migrasjon og helse er åpenbar, foreligger det ikke tilstrekkelig overbevisende data om dette grunnet manglende tall på migrasjonshelse i de fleste europeiske land. Undersøkelser fra mange europeiske land indikerer at […]

  Les mer

 • Posted in:

  Klassiske biomarkører vs. nye molekylær-biologiske tester i prognose og prediksjon ved adjuvant behandling av brystkreft

  1. Introduksjon Moderne behandling av brystkreft er tverrfaglig og multimodal. Kirurgi, strålebehandling og systemisk onkologisk terapi viderefører det additive behandlingsprinsipp fra Hippokrates [1]. Selv om operativ fjerning av primærtumor fremdeles er viktigst i primærbehandlingen av sykdommen er det takket være systematisk deteksjon og målrettet systemisk behandling at utsiktene for brystkreftpasienter er bedret de siste 20 […]

  Les mer

 • Posted in:

  Hvor ofte detekteres en ikke-sentinel-node positiv lymfeknute ved axilletoalett ved positiv sentinel-node?

  ”Sentinel lymph node biopsy” (SNB) er standard metode for staging av klinisk negativ axille ved brystkreft. Siden innføringen av denne teknikken, er konsensus å fortsette med komplementerende axilletoalett i de tilfellene der SNB er positiv (>0.2mm metastasefokus). Studier viser imidlertid at gjennomsnittlig kun 50 % av disse pasientene har gevinst av dette. Antallet synker med […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgi i axillen ved brystkreft

  Hvorfor er axillestatus så viktig? Axillestatus (N-status) har tradisjonelt vært og er fortsatt en svært viktig prognostisk faktor ved brystkreft. Dette illustreres i Figur 1, hentet fra JR Harris velkjente lærebok om brystsykdommer. Kurvene viser overlevelse for brystkreftpasienter relatert til antall positive lymfeknuter i axillen.   Om det er spredning til axillære lymfeknuter eller ikke, har […]

  Les mer

 • Posted in:

  Rekonstruksjon ved brystkreftoperasjoner

  Innledning Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge og i 2009 ble det registrert 2745 nye tilfeller (1). Omtrent halvparten av disse kvinnene får utført ablatio, resten blir behandlet med brystbevarende operasjon. Ved svulster større enn 4-5 cm eller multifokalitet, anbefales ablatio. På en konsensuskonferanse i regi av National Institutes of Health (NIH) […]

  Les mer

 • Posted in:

  Oppfølging etter operasjon for brystkreft

  Sammendrag Bakgrunn. Vi ville undersøke om pasientene vi opererer for brystkreft, blir fulgt opp etter Norsk Bryst Cancer Gruppe&#39s ( NBCG&#39s ) handlingsprogram. Spesielt var vi interessert i å finne ut om pasientene fikk tatt mammografi årlig etter operasjonen og om postmenopausale kvinner hadde skiftet endokrin behandling fra tamoxifen til aromatasehemmer etter to år. Materiale […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopiske operasjoner for endokrine pancreastumores

  Vi har i en tidligere utgave av Kirurgen presentert Rikshospitalets erfaringer med laparoskopiske reseksjoner av maligne pancreastumores (1). Pasienter med maligne lesjoner utgjorde en betydelig del av det samlede laparoskopisk pancreasmaterialet vi publiserte i 2010 (2). Den største histologiske gruppen i samlematerialet ble imidlertid utgjort av de endokrine svulstene. Endokrine pancreassvulster er en fellesbetegnelse for […]

  Les mer