1910, 2012

Kirurgi i axillen ved brystkreft

By |19. oktober 2012|Bryst- og endokrinologi|

Hvorfor er axillestatus så viktig? Axillestatus (N-status) har tradisjonelt vært og er fortsatt en svært viktig prognostisk faktor ved brystkreft. Dette illustreres i Figur 1, hentet fra JR Harris velkjente lærebok om brystsykdommer. Kurvene viser overlevelse for brystkreftpasienter relatert til [...]

1810, 2012

Rekonstruksjon ved brystkreftoperasjoner

By |18. oktober 2012|Bryst- og endokrinologi|

Innledning Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge og i 2009 ble det registrert 2745 nye tilfeller (1). Omtrent halvparten av disse kvinnene får utført ablatio, resten blir behandlet med brystbevarende operasjon. Ved svulster større enn 4-5 cm [...]

1301, 2012

Oppfølging etter operasjon for brystkreft

By |13. januar 2012|Bryst- og endokrinologi|

Sammendrag Bakgrunn. Vi ville undersøke om pasientene vi opererer for brystkreft, blir fulgt opp etter Norsk Bryst Cancer Gruppe's ( NBCG's ) handlingsprogram. Spesielt var vi interessert i å finne ut om pasientene fikk tatt mammografi årlig etter operasjonen og [...]

1201, 2012

Laparoskopiske operasjoner for endokrine pancreastumores

By |12. januar 2012|Bryst- og endokrinologi|

Vi har i en tidligere utgave av Kirurgen presentert Rikshospitalets erfaringer med laparoskopiske reseksjoner av maligne pancreastumores (1). Pasienter med maligne lesjoner utgjorde en betydelig del av det samlede laparoskopisk pancreasmaterialet vi publiserte i 2010 (2). Den største histologiske gruppen [...]

1101, 2012

Subtotal adrenalektomi

By |11. januar 2012|Bryst- og endokrinologi|

Bakgrunn  Bilateral total adrenalektomi fører til komplett adrenokortikal insuffisiens som krever livslang og stressadaptert substitusjon av glukokortikoider og mineralokortikoider, mens tapet av binyremarg og den adrenale katecholaminproduksjonen ikke har kliniske konsekvenser. Den manglende produksjonen av binyrebarkhormoner gir risiko for å [...]

1101, 2012

Kirurgisk behandling av nevroendokrine svulster (NET)

By |11. januar 2012|Bryst- og endokrinologi|

Denne korte oversikten er viet NET i gastrointestinal traktus (GEP-NET) og er på ingen måte fullstendig. Den fokuserer på nyere kunnskap om tynntarmscarcinoid (tynntarm-NET), nevroendokrine tumores i pankreas (PNET) og behandling av nevroendokrine levermetastaser. For mer fullstendig oversikt over diagnostikk [...]

1101, 2012

Parathyreoideakirurgi

By |11. januar 2012|Bryst- og endokrinologi|

Kalsium og PTH, mekanismer Det er viktig for kroppen å opprettholde et konstant nivå av ionisert kalsium i plasma. Kalsiumionene medvirker særlig i tre mekanismer: 1. Utligner negative ladninger i proteiner som forenkler protein-protein-interaksjoner f.eks. i koagulasjonskaskaden. 2. Intracellulær "second [...]

901, 2012

Multippel Endokrin Neoplasi type 2 (MEN 2): kirurgiske aspekter

By |9. januar 2012|Bryst- og endokrinologi|

1. Etiologi og patogenese  Multippel Endokrin Neoplasi 2 (MEN 2) er en arvelig sykdom med autosomal dominant arvegang der tumores dannes i ulike endokrine organer og nervevev: medullær cancer thyreoidea (MTC), feokromocytomer (FC), parathyreoidea-adenomer (eller hyperplasi), ganglio-nevrom mm. (Tabell 1) [...]

508, 2011

Minimalt invasiv operasjonsmetode med primær hyperparatyreoidisme

By |5. august 2011|Bryst- og endokrinologi|

Oppsummering: - Minimal invasiv teknikk er den foretrukne operasjonsmetoden ved primær hyperparathyroidisme. - Det er en stor fordel om operatør kan gjøre preoperativ ultralydundersøkelse for å lokalisere adenomet. - Når man har lokalisert adenomet på forhånd, er dette i øvede [...]

501, 2011

Brystkreftsykdommen i dag og fremover. Fra forskning til praktisk medisin

By |5. januar 2011|Bryst- og endokrinologi|

  Ullevål symposiene har vært arrangert årlig i 19 år og formålet har vært å være et utstillingsvindu for aktive fagmiljø og for å understreke den nære relasjonen mellom forskning og pasientbehandling. Det er første gang brystkreft er tema for [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Medtronic
Gå til toppen