Bryst- og endokrinkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  PhD avhandling ved Monica Jernberg Engstrøm

  Monica Jernberg Engstrøm er overlege ved Bryst- og Endokrinkirurgisk avdeling ved St. Olavs Hospital og postdoktor ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU). Hun disputerte for ph.d.-graden ved NTNU den 13. mars 2015. Tittelen på avhandlingen er Molecular subtypes and survival in a historic cohort of women with breast cancer. Arbeidet er gjort ved […]

  Les mer

 • Posted in:

  Har histopatologisk type betydning for prognose ved brystkreft?

  Innledning Lobulært karsinom er den største gruppen av de spesielle histopatologiske typene, og utgjør mellom 5 – 15 % av alle brystkreft-tilfellene. I sin klassiske form har de et vekstmønster med grupper av celler og tynne cellestrenger som vokser infiltrerende mellom stromale fibre. Det er mange varianter av lobulært karsinom, men felles for disse er tap […]

  Les mer

 • Posted in:

  Genetisk intratumor heterogenitet i brystkreft

  Bakgrunn Mtp på det store fokuset som ein pr. i dag har på molekylært målretta medikament innan kreftforsking og kreftbehandling, er det openbart at biopsiar som er representative for dei mutasjonar som fins i ein tumor, er heilt essensielt for å kunne identifisere mutasjonane og deretter gi pasienten korrekt målretta behandling. I så måte er […]

  Les mer

 • Posted in:

  Temaleder: Bryst- og Endokrinkirurgi

  De artiklene vi har valgt ut har ulike problemstillinger og beskriver ulike sykdommer, men vi mener de illustrerer to sider av vår spesialitet. Det ene er at vi både i klinisk hverdag og i forskning ønsker, og er avhengig av, samarbeid med andre spesialiteter og forskningsmiljøer. Det andre vi ønsker å vise, er hvordan ny […]

  Les mer

 • Posted in:

  Referat fra Brystkreftsymposium

  Memorial Sloan Kettering Cancer Center er kjent for mange som et av verdens best profilerte kreftsentra. Når det gjelder brystkreft, behandler de årlig ca. 3000 nye pasienter (i Norge behandles ca. 2700 nye pasienter årlig). De bidrar aktivt i flere store og anerkjente trials vedrørende brystkreftbehandling. De var også en vesentlig bidragsyter i den såkalte […]

  Les mer

 • Posted in:

  Etnisitet

  Det 21. århundre har blitt kalt en æra av migrasjon. Raske endringer i befolkningen vil utvilsomt påvirke helse på komplekse måter. Selv om forholdet mellom migrasjon og helse er åpenbar, foreligger det ikke tilstrekkelig overbevisende data om dette grunnet manglende tall på migrasjonshelse i de fleste europeiske land. Undersøkelser fra mange europeiske land indikerer at […]

  Les mer