Bryst- og endokrinkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Temaleder: ENDOKRINKIRURGI

  Bryst- og endokrinkirurgi er en ung spesialitet (opprettet 2008) og vi som arbeider i dette fagfeltet ser at opprettelsen av spesialiteten har gjort at pasientene våre får bedre og mer ensartet behandling over hele landet. Norge har manglet et nasjonalt kvalitetsregister for endokrinkirurgiske prosedyrer og det er med glede vi ser nå, etter tre års […]

  Les mer

 • Posted in:

  Adrenale insidentalomer

  Blant uselekterte pasienter er det i littera-turen oppgitt at ca 70% av AI representerer ikke-funksjonelle adenomer. Blant pasienter med kreft-sykdom i anamnesen representerer AI metastase hos ca 75%. (2) Andre differensialdiagnoser ved AI er subklinisk Cushings syndrom, pheokromocytom, aldosteronom, adrenokortikalt karsinom, ganglioneurom, myelolipom og benigne cyster. Når det oppdages et insidentalom i binyren er det […]

  Les mer

 • Posted in:

  PhD avhandling ved Monica Jernberg Engstrøm

  Monica Jernberg Engstrøm er overlege ved Bryst- og Endokrinkirurgisk avdeling ved St. Olavs Hospital og postdoktor ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU). Hun disputerte for ph.d.-graden ved NTNU den 13. mars 2015. Tittelen på avhandlingen er Molecular subtypes and survival in a historic cohort of women with breast cancer. Arbeidet er gjort ved […]

  Les mer

 • Posted in:

  Har histopatologisk type betydning for prognose ved brystkreft?

  Innledning Lobulært karsinom er den største gruppen av de spesielle histopatologiske typene, og utgjør mellom 5 – 15 % av alle brystkreft-tilfellene. I sin klassiske form har de et vekstmønster med grupper av celler og tynne cellestrenger som vokser infiltrerende mellom stromale fibre. Det er mange varianter av lobulært karsinom, men felles for disse er tap […]

  Les mer

 • Posted in:

  Genetisk intratumor heterogenitet i brystkreft

  Bakgrunn Mtp på det store fokuset som ein pr. i dag har på molekylært målretta medikament innan kreftforsking og kreftbehandling, er det openbart at biopsiar som er representative for dei mutasjonar som fins i ein tumor, er heilt essensielt for å kunne identifisere mutasjonane og deretter gi pasienten korrekt målretta behandling. I så måte er […]

  Les mer

 • Posted in:

  Temaleder: Bryst- og Endokrinkirurgi

  De artiklene vi har valgt ut har ulike problemstillinger og beskriver ulike sykdommer, men vi mener de illustrerer to sider av vår spesialitet. Det ene er at vi både i klinisk hverdag og i forskning ønsker, og er avhengig av, samarbeid med andre spesialiteter og forskningsmiljøer. Det andre vi ønsker å vise, er hvordan ny […]

  Les mer