Brokkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Senhance robot

  Posted in:

  Brokk-kirurgi – hva er best dokumentert: Åpen operasjon, laparoskopi eller ­ robot-assistert?

  Diskusjonen er gammel, helt siden laparoskopibølgen tok oss tidlig på nitti-tallet. Laparoskopi som teknikk har stadig vunnet terreng, og debatten har flyttet seg fra ett klinisk område til et annet. Verden har gått framover, vårt kollektive erfaringsgrunnlag har økt. Vi har utviklet fagmiljø som med basis i en imponerende samling publikasjoner har kunnet utarbeide retningslinjer […]

  Les mer

 • Posted in:

  Endoskopisk assistert komponentseparasjon på Drammen sykehus

  Pasientgruppen med store bukveggsdefekter har manglet et tilfredstillende tilbud ved vårt sykehus (som ved mange andre sykehus). En engasjert overlege med interesse for dette fagfeltet dro til Bispebjerg hospital i København hos Dr. Haytham og kom tilbake full av inspirasjon og pågangsmot. Teknikken Komponentseparasjon er ingen ny teknikk. Den kalles også Ramirez prosedyre. Teknikken innebærer […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopisk operasjon for ventralhernier

    Alle pasienter (n=177) operert laparoskopisk for ventralhernie i perioden 2002-2009 er evaluert prospektivt. Det var 61 kvinner og 116 menn, median alder 54 år (28-85 år). 164 hadde arrbokk, de fleste av de primære blokkene var rectusdiastase. Median operasjonstid var 130 min. I 6 tilfeller ble operasjonen konvertert til åpen operasjon. Liggetid postoperativt var […]

  Les mer