Brokkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Tina Gaarder

  Posted in:

  Temaleder: Bukveggen – fra generell til spesialisert kirurgi

  Dette nummeret av Kirurgen handler om bukveggen, en del av kroppen som er nært knyttet til funksjon og livskvalitet. Temanummeret spenner over forskjellige aspekter av dette komplekse, og etter min mening ofte undervurderte feltet. Som det meste ellers innen kirurgien, har bukveggskirurgien både profitert på, men også blitt offer for den økende subspesialiseringen. Kirurgenes behov […]

  Les mer

 • Figur 1: Ekstraperitonealt nett – åpen kirurgi

  Posted in:

  Parastomale hernier

  Forekomst, risiko og implikasjoner I Norge opereres utlagt tarm på ca. 3000 pasienter årlig og ca. 10000 personer lever med stomi. En stomi er prinsipielt et bukveggsbrokk og defekten i bukveggen (ostomien) er vedvarende utsatt for buktrykkets vektor som kan utvide defekten eller presse bukinnhold ut ved siden av tarmløpet der det passerer gjennom bukveggen. […]

  Les mer

 • Eksempel på arrbrokk egnet for standard kirurgi med samtidig bukplastikk

  Posted in:

  Standardiserte åpne inngrep for store arrbrokk etter midtlinjelaparotomi

  Innledning Arrbrokk forekommer relativt hyppig etter alle typer laparotomier. Etter midtlinje­laparotomier er frekvensen opp mot 20 % (1). Etter at mer abdominalkirurgi gjøres laparoskopisk, har antallet arrbrokk naturlig nok gått ned, men det er fortsatt et betydelig problem. Forsøkene på å løse problemet har vært mange. Laparoskopiske tilnærminger var en tid veldig populære, men popu­lariteten […]

  Les mer

 • Figur 1. Assistent og operasjonssykepleier ved pasienten etter docking av robot. Hodeenden til pasienten til høyre på bildet.

  Posted in:

  Robotassistert laparoskopi og ventralherniekirurgi

  Innledning: Robotene ble trillet inn på norske operasjonsstuer i 2004, primært for urologisk og gynekologisk bruk ved mini-invasive prosedyrer i bekkenet. I løpet av de siste årene har også generell- og gastrokirurger tatt i bruk robot ved ulike prosedyrer. Roboten har gitt oss åpenbare fordeler sammenlignet med konvensjonell laparoskopi: 30 grader eller 0 grader 3D-optikk […]

  Les mer

 • Figur 1a. Oversikt over de aktuelle dermatomene og hvordan intercostalnervene penetrerer fremre bukvegg. Bildet er hentet fra: https://humananatomycharty.com

  Posted in:

  Intraktable kroniske bukveggssmerter – Nerve Entrapment?

  Kroniske magesmerter er en vanlig problemstilling både ved gastrokirurgiske poliklinikker og i kirurgiske avdelinger. Pasienter med kroniske magesmerter er ofte en utfordrende og ressurskrevende pasientgruppe. Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome (ACNES) er en underdiagnostisert årsak til slike smerter. Vi vil i denne artikkelen beskrive tilstanden og hvordan den kan diagnostiseres og behandles. I 1926 skrev […]

  Les mer

 • Figur 1. Ultralyd med fargedoppler viser tydelig hvor perforatoren går gjennom fremre rectusfascie. Kanylen holdes hele tiden i bildeplanet slik at man kan se når spissen nærmer seg perforatoren.

  Posted in:

  Ultralydveiledet injeksjon av botulinumtoksin ved smerter i bukveggen

  Smerter fra bukveggen kan skyldes nervekompresjon, en tilstand kalt anterior cutaneous nerve entrapment syndrome (ACNES). Som alternativer til kirurgi kan tilstanden behandles med injeksjon av lokalanestetikum, kortikosterioder eller botulinumtoksin. Vi har utviklet en ny metode for ultralydveiledet behandling av ACNES (1-3). Med fargedoppler kan man lokalisere stedet der perforatorkarene og nerven går ut gjennom fremre […]

  Les mer

 • Figur 1. Oppsett til umbilikal TAPP. Bildet tatt etter operasjon. Foto: Harpreet Dhindsa

  Posted in:

  Laparokopisk operasjon for bukveggsbrokk med ekstraperitoneale nett

  Bakgrunn Forsterkning med nett ble først benyttet ved lyskebrokkkirurgi [1] og er i dag en av hovedprinsippene ved alle typer brokkirurgi. På 1960-tallet beskrev Stoppa og Rives anleggelse av henholdsvis preperitonealt og retromuskulært nett for brokk i arr etter laparotomi. Den første laparoskopiske brokk operasjonen med innleggelse av nett ble utført i 1989 (Bogojavalensky). Laparoskopisk […]

  Les mer

 • Posted in:

  10 års erfaring med brokkregister

  Einar Amlie begynte å registrere alle pasienter operert for lyskebrokk ved Lovisenberg diakonale sykehus i 2007.  Etter noen måneder ble det tydelig at man burde sette i gang tiltak for å forbedre resultatene. Siden den gang har mye skjedd. Resultatene fra brokkregisteret ble tatt alvorlig av klinikkledelsen, og Lovisenberg fikk ekspertbesøk både fra inn- og […]

  Les mer