Barnekirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Blæreexstrofi

    På grunn av diastasen mellom pubisbena ligger de ytre kjønnsorganene og endetarmsåpningen mer fortil enn normalt. Blæreanlegget varierer i størrelse, og det kan ha betydning for behandlingen. Navlestrengen munner i overkant av blæreanlegget. Øvre urinveier er vanligvis normale ved fødselen, men nesten alle har vesico-ureteral reflux. Indre kjønnsorganer er oftest normale hos piker,og guttene […]

  Les mer

 • Posted in:

  Thorakoskopisk operasjon for medfødt diafragma brokk hos barn?

    Standard behandling av medfødt diafragma brokk (congenital diaphragmatic hernia, CDH) hos nyfødte barn innebærer preoperativ stabilisering på intensiv avdeling. Ofte er det behov for respiratorbehandling («gentle ventilation» anbefales, dvs. lave luftveistrykk). Operasjonen foretas i stabil fase. Ved laparotomi reponeres hernierte bukorganer og defekten lukkes med sutur, eventuelt med patch ved svært stor defekt.   Det foreligger enkelte artikler om laparoskopisk operasjon for CDH og det er beskrevet […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopisk operasjon for barnebrokk

    Det var ingen alvorlige intraoperative komplikasjoner. Operasjonstiden var sammenlignbar med åpen kirurgi (median 20 min). Oppfølgingstid 1-84 måneder (median 39 måneder). Det var 4.1% residiv, 0.7% postoperative hydroceler og 0.2 % testisatrofier. Forfatteren konkluderte med at laparoskopisk lyskebrokkoperasjon kan brukes som standard behandling med resultater sammenlignbare med åpen prosedyre. Han argumenterer med at visualiseringen av strukturer er tydelig […]

  Les mer