Barnekirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Colostomi hos nyfødte med Anorectal malformasjon

    Innledning   Nyfødte med komplisert anorectal malformasjon (ARM) trenger avlastende colostomi i løpet av et par dager etter fødsel. Type colostomi som anlegges varierer og komplikasjonsfrekvenens hos denne pasientgruppen er høy (28-74%). Vi ønsket å registrere type colostomi lagt hos denne pasientgruppen og hvilke komplikasjoner disse stomiene ga.   Anorectal malformasjon   Anorectal malformasjon […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nye nordiske retningslinjer for behandling av ikkedescenderte testikler

      1 Ve.sidig ikke-descendert testikkel Det var deltagelse fra alle de fem nordiske land, med klinikere og forskere fra de pediatriske disipliner innen, kirurgi, urologi, patologi, anestesi, endokrinologi, andrologi og testisfysiologi. Fra norsk side deltok professor Robert Bjerknes, Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus og undertegnede. Arbeidet resulterte i en nordisk konsen-sus som ble publisert i Acta […]

  Les mer

 • Posted in:

  Non-kardial thoraxkirurgi hos barn

    Tema i denne utgaven av ”Kirurgen” er kirurgisk behandling av lungetumores men ettersom disse er relativt sjeldent forekommende hos barn i forhold til andre thorakale lidelser, har vi valgt å inkludere kirurgisk behandling av også non-maligne lidelser. Av disse er medfødte lungeanomalier, øsofagusatresi, medfødt diafragmahernie, skader, infeksjoner og brystveggsdeformiteter.     Bilde 1. Kongenital […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nye doktorgrader: Anomalier i bukvegg og GI-traktus.

    Prenatal diagnose kan optimalisere den pre-, peri- og postnatale omsorgen av nyfødte med gastroschisis, omfalocele, analatresi, øsofagus- og duodenalobstruksjon. Historisk har den kliniske praksisen vært basert på postnatalt diagnostiserte kasus, og man har manglet kunnskap om intrauterin utvikling. Målene med studiene var å beskrive resultatene fra tidspunktet for prenatal diagnose samt å identifisere risikofaktorer […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopi ved kryptorkisme

      Figur 1: Testisaplasi med venstre ductus deferens (DD) og a. testikularis (A) som ender blindt innenfor indre lyskeåpning. Bakgrunn Laparoskopi kan også brukes i operativ behandling. Ved intrabdominalt beliggende testikkel vil ofte testikulariskarene være for korte til at man kan flytte testikkelen ned i scrotum i en seanse. Fowler og Stephens beskrev i […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgi på barn og nyfødte – spesielle utfordringer

    I Norge blir de fleste alminnelige operasjoner på barn utført av generelle kirurger (orchiopexi, appendectomi, radikal operasjon for lyskebrokk med mer), mens komplekse tilstander opereres av barnekirurger. Spesialisert barnekirurgi inkluderer:   • neonatal kirurgi (kirurgi t.o.m. 44 gestasjonsuke) i organsystemer utenom hjerte, skjelett og CNS • medfødte misdannelser som krever spesiell ekspertise (f.eks. anorektale […]

  Les mer

 • Posted in:

  Gastroschise. Pre- og postnatal overvåkning og behandling

    Gastroschise består i en medfødt bukveggsdefekt til høyre for navlesnorfestet (Fig. 1). I sjeldne tilfelle er defekten venstresidig. Gjennom hullet i bukveggen protruderer det meste av både tynn- og tykktarm (Fig. 2). Andre organer som kan ligge utenfor bukhulen er ovarier, tuber, testikler, urinblæren og nedre del av mavesekken [1]. Mortaliteten ved gastroschise var […]

  Les mer

 • Posted in:

  Fremskritt i behandlingen av medfødt diafragmahernie

    Typisk for nyfødte med CDH er akutte pusteproblemer og evt. respirasjonssvikt. For CDH pasienter med senere symptomdebut kan det kliniske bildet variere med både abdominale og respiratoriske symptomer. Omkring 1/3 av CDH pasientene har alvorlige tilleggsmisdannelser [1]. CDH behandles av barnekirurger i nært samarbeid med barneleger og/eller barneanestesileger. Forekomsten av CDH er mellom 1: […]

  Les mer