Barnekirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Psykososial preoperativ forberedelse av barn og unge

  Innledning  Preoperativ forberedelse av barn og foreldre til kirurgi er utfordrende fordi kirurgiske barneavdelinger mottar barn i alle aldre (0-18 år). Det kirurgiske forløpet kan være dagkirurgisk, innleggelse eller ø-hjelp. Barn med kronisk sykdom og deres foreldre har andre behov for preoperativ forberedelse enn barn som er akutt eller kritisk syke og deres foreldre.  Barn […]

  Les mer

 • Posted in:

  Onkologisk Barnekirurgi

  Av totalt 26 000 krefttilfeller i Norge i året opptrer ca. 150 hos barn under 15 år. Leukemier og svulster i CNS utgjør ca. 30 % (40+40 nye tilfeller per år), de resterende svulstene utgjør enkeltvis fra 1-7 %, totalt ca. 60-70 nye tilfeller i året. Kreft oppstår hyppigst hos barn i alderen 0-6 år. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Barnekirurgi og nyfødtkirurgi

  Barnekirurgi ble etablert som egen spesialitet i Norge i 1963. Siden 1977 har spesialiteten vært en subspesialitet under generell kirurgi.  Norsk barnekirurgisk forening (NBFK) ble stiftet i 1973 og formålet var å utvikle og sikre kvaliteten i norsk barnekirurgi. Dette innebar å bidra til et godt samarbeid mellom de barnekirurgiske sentre og likeledes til et […]

  Les mer

 • Posted in:

  Computerassistert laparoskopisk kirurgi på barn

  Inledning Historiskt har den öppna operationstekniken dominerat, men sedan nästan tjugo år tillbaka bedrivs även barnkirurgi med laparoskopisk teknik. Vid de flesta barnkirurgiska enheterna i Skandinavien är det en väl etablerad verksamhet som rutinmässigt används för bland annat fundoplikationer, appendektomier, diagnostik och behandling av icke palpabel retentio testis och cholecystektomi. På färre kliniker bedrivs även […]

  Les mer

 • Posted in:

  Barn med spiserørsdefekt. En biopsykososial oppfølgingsundersøkelse. – Avhandling for graden Ph.d. 26.02.09

    Kronisk sykdom i spedbarnsperioden kan påvirke foreldre-barn samspillet og den mentale helsen til barnet. I denne undersøkelsen ønsket vi å undersøke kvaliteten på mor-barn samspillet, psykisk helse og psykososial fungering hos pasienter med øsofagus atresi (figur 1). Vi undersøkte 39 spedbarn med øsofagus atresi ved ett års alder og deres mødre, og 21 ungdommer […]

  Les mer

 • Posted in:

  Utredning og kirurgisk behandling av Gastroøsofageal sykdom hos barn

    Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques presenterte i februar International Pediatric Endosurgery Group’s (IPEG ) “Guidelines for the Surgical Treatment of Pediatric Gastroesophageal Reflux Disease (GERD)”. Disse retningslinjene samsvarer i stor grad med gjeldende praksis i Norge.   Diagnostikk   Det er viktig at barnet er grundig utredet hos pediater før man vurderer […]

  Les mer

 • Posted in:

  Manglende meconium-avgang og grønt oppkast hos nyfødt barn – en kasuistikk

      Sykehistorie   Normale funn ved prenatal ultralyd. Ukomplisert vaginal forløsning av pike i uke 41+5. Apgar score var 9/10 og fødselsvekt 4150 gram. Nyfødtundersøkelse var uten anmerkning. Tilsett av barnelege 2. levedøgn pga. manglende meconium-avgang. Hun spiste bra og gulpet ikke. Barnekirurgisk tilsyn 3. levedøgn grunnet økende bukomfang, grønne brekninger og manglende mekonium […]

  Les mer

 • Posted in:

  Dysplastisk nyre med ektopisk munnende ureter som årsak til urininkontinens hos piker

    Bakgrunn Urininkontinens hos piker skyldes som oftest en funksjonell forstyrrelse i detrusor-sfinkter komplekset og er av den grunn som regel ikke kirurgisk kurerbar. Ved ureterektopi hos jenter er som oftest et dobbeltanlegg den bakenforliggende tilstand, der ureter fra det øvre anlegget munner ektopisk enten i blære, i blærehalsen, infrasfinkterisk eller i vagina. Ureter tilhørende […]

  Les mer