Annet

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Implementering av laparoskopisk assistert kirurgi for kolonkanser ved Stavanger Universitetssykehus (Kirurgen 2/07)

    På bakgrunn av disse resultatene valgte vi å ta laparoskopisk kirurgi i bruk for behandling av kolonkanser.   Bilde: Portplassering ved høyresidig hemicolectomi: sett nedenfra   Implementering   Forutsetninger og planlegging Implementeringen av laparoskopisk teknikk for kolon-inngrep var basert på at en trinnvis innføring og kompetansebygging. En annen forutsetning var en fortløpende registrering av […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nytt fra den 10. laparoskopisk verdenskongress

    Programmet var svært variert og dekket alt fra utdanningsaspekter innen generell kirurgi til egne sesjoner for svært komplekse prosedyrer. Gjennom egne sesjoner for gastrokirurgi, thoraxkirurgi, endokrin kirurgi, urologisk kirurgi, gynekologi, kar-kirurgi, barnekirurgi og traumekirurgi ble de fleste fagområder grundig belyst. I tillegg til de norske “Faculty”-representantene Ronald Mårvik fra St. Olav og Erik Fosse fra Rikshospitalet deltok færre enn 10 norske kirurger og ettersom de […]

  Les mer