Debatt

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Status på NORWAIT-studien

  Kjære leser Kirurgen publiserer her en meningsartikkel skrevet av Hans Wasmuth om bakgrunn og status for NORWAIT-studien. Redaksjonen har ikke inngående kjennskap til studien og vi har derfor bedt om samtidig imøtegåelse fra prosjektleder for studien samt Kreftregisteret. Imøtegåelse fra fagrådet i NGICG-CR og Kreftregisteret kan du lese under. God lesing!   Marte Bliksøen Redaktør […]

  Les mer

 • Posted in:

  Fremtidig spesialistrekruttering i kirurgiske fag

  Det totale antallet spesialistgodkjenninger i generell kirurgi var i 2009 og i 2010 de høyeste noensinne. I grenspesialitetene under generell kirurgi samlet sett har vi bare i 1986 hatt høyere antall spesialistgodkjenninger enn i 2009 og i 2010. Betyr dette at vi vil ha tilstrekkelig tilgang på nye spesialister? Neppe, fordi pensjonsavgangene er økende og […]

  Les mer

 • Posted in:

  Ny legerolle

  Per Fugelli skrev en kronikk i Aftenposten 3.februar i år med tittelen «Engangsleger » (1) og han skrev det så godt og reflektert at jeg brukte dette som et utgangspunkt for et brev til alle Overlegeforeningens 8000 medlemmer under tittelen: «Legerollen kritiseres, endelig!»(2). Brevet finnes på Ofs nettsider, og i denne artikkelen utdyper jeg tankene […]

  Les mer

 • Posted in:

  Dårligere tilbud for barn på sykehus i Oslo fra 2011?

    Bakgrunn for Barnesenteret i OsloBarnesenteret i Oslo ble planlagt og bygget på 1990-tallet. Forholdene for barn i Oslo som måtte legges inn på sykehus før den tiden, var kummerlige. Det var Oslo kommune som satte i gang planleggingen og finansierte bygningen. Barnesenteret åpnet i september 1998. Planleggingen skjedde med et klart siktemål. Barnas behov […]

  Les mer

 • Posted in:

  Hvorfor så beskjeden interesse blant norske plastikkirurger for å delta på Nordiske brannskademøter?

    Det første Nordiske brannskademøte ble holdt i Bergen i 1985. Siden 1990 har møtene vært gjennomført annethvert år, med de forskjellige brannskadeenhetene i Norden som arrangører. Brannskadebehandling krever en tverrfaglig tilnærming. De nordiske brannskade-møtene samler derfor både (plastikk-)kirurger, anestesileger, (intensiv-)sykepleiere og fysioterapeuter.   Kunngjøring om NBM2010 skjedde i Norge bl.a. gjennom Tidsskriftet (papir og nett), i […]

  Les mer