drdwebadmin

 • Posts: 569
 • Comments: 0
 • Since:
/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • CT angiografi viser knekkdannelse i graftet.

  Posted in:

  Behandling av infisert eksponert karprotese i lysken med sartorius og tensor fascia lata lapp

  Introduksjon Infeksjon i karprotese, vascular prosthetic graft infection (VPGI), er en velkjent alvorlig komplikasjon assosiert med høy risiko for amputasjon av ekstremitet, høy mortalitet og store kostnader for helsevesenet (1). Insidensen for slike infeksjoner ligger mellom 1 og 6 %, denne statistikken har ikke endret seg nevneverdig de siste 15 årene (2). Lysken er den […]

  Les mer

 • Deltagere fra Oslo Universitetssykehus, Ullevål ved den 16 kongressen for ”The International Society for Diseases of the Esophagus” foran statuen av Theodor Billroth ved universitetet i Wien. Han var pioner innen øsofagus og ventrikkelkirurgi. Fra høyre Hans Olaf Johannessen, Caroline Skagemo, og Tom Mala.

  Posted in:

  Rapport fra den 16. verdenskongressen om sykdom i øsofagus

  Cancer i gastroøsofageal overgangen Et sentralt tema var cancer i gastro­øsofageal overgangen. Klassifikasjon og staging ble belyst både fra ”ventrikkel­siden” og ”øsofagussiden”. Tumors utbredelse og episenter, som benyttes i klassifiseringen, er en dynamisk prosess og avhenger når i sykdomsutviklingen diagnosen stilles. Takeshi Sano fra The National Cancer Institute, Japan representerte The International Gastric Cancer Association […]

  Les mer

 • Venstre til høyre: Mr Joel Dunning, James Cook University Hospital, Middlesbrough; Dr Rune Eggum, Ahus; Dr René Petersen, Rigshospitalet, København; Dr Diego Gonzalez-Rivas, Shanghai, ­Kina; La Coruña, Spania; Dr Alan Sihoe, Hong Kong University, Kina; Dr Henrik Aamodt, OUS-Ullevål

  Posted in:

  Rapport fra NorVATS 2018, lungekirurgisk symposium – Ahus

  Den 25. og 26. september hadde vi gleden av å avholde det første dedikerte symposium i Norge omhandlende miniinvasiv thoraxkirurgi, NorVATS 2018. Ved siden av deltagere fra Norge, hadde kolleger fra England, Sverige og Finland funnet veien til Ahus, til sammen noe over 50 deltagere. Dette til vår glede da det overskred anslaget vårt fra […]

  Les mer

 • Tina Gaarder

  Posted in:

  Temaleder: Bukveggen – fra generell til spesialisert kirurgi

  Dette nummeret av Kirurgen handler om bukveggen, en del av kroppen som er nært knyttet til funksjon og livskvalitet. Temanummeret spenner over forskjellige aspekter av dette komplekse, og etter min mening ofte undervurderte feltet. Som det meste ellers innen kirurgien, har bukveggskirurgien både profitert på, men også blitt offer for den økende subspesialiseringen. Kirurgenes behov […]

  Les mer

 • Figur 1:Viser UnoMeter™ koblet i serie mellom blærekateter og timediuresesett (a). b viser hvordan en måler buktrykket med å holde målekateteret vertikalt og måle i forhold til valgt nullpunkt.

  Posted in:

  Abdominalt kompartment- syndrom og åpen buk – praktisk gjennomføring og litt teori

  Bakgrunn Bukhulen begrenses anatomisk av rygg­søylen, bekkenet, diafragma og fremre bukvegg. Et normalt buktrykk (Intra Abdominalt Pressure, IAP) er rundt 10mmHg, men vil endre seg i forhold til posisjon og positur. Bukveggen og diafragma er elastisk, og vil kunne adaptere seg over tid til økt volum i bukhulen. Dette ser vi blant annet hos gravide […]

  Les mer

 • Figur 1: Ekstraperitonealt nett – åpen kirurgi

  Posted in:

  Parastomale hernier

  Forekomst, risiko og implikasjoner I Norge opereres utlagt tarm på ca. 3000 pasienter årlig og ca. 10000 personer lever med stomi. En stomi er prinsipielt et bukveggsbrokk og defekten i bukveggen (ostomien) er vedvarende utsatt for buktrykkets vektor som kan utvide defekten eller presse bukinnhold ut ved siden av tarmløpet der det passerer gjennom bukveggen. […]

  Les mer

 • Eksempel på arrbrokk egnet for standard kirurgi med samtidig bukplastikk

  Posted in:

  Standardiserte åpne inngrep for store arrbrokk etter midtlinjelaparotomi

  Innledning Arrbrokk forekommer relativt hyppig etter alle typer laparotomier. Etter midtlinje­laparotomier er frekvensen opp mot 20 % (1). Etter at mer abdominalkirurgi gjøres laparoskopisk, har antallet arrbrokk naturlig nok gått ned, men det er fortsatt et betydelig problem. Forsøkene på å løse problemet har vært mange. Laparoskopiske tilnærminger var en tid veldig populære, men popu­lariteten […]

  Les mer

 • Figur 1. Assistent og operasjonssykepleier ved pasienten etter docking av robot. Hodeenden til pasienten til høyre på bildet.

  Posted in:

  Robotassistert laparoskopi og ventralherniekirurgi

  Innledning: Robotene ble trillet inn på norske operasjonsstuer i 2004, primært for urologisk og gynekologisk bruk ved mini-invasive prosedyrer i bekkenet. I løpet av de siste årene har også generell- og gastrokirurger tatt i bruk robot ved ulike prosedyrer. Roboten har gitt oss åpenbare fordeler sammenlignet med konvensjonell laparoskopi: 30 grader eller 0 grader 3D-optikk […]

  Les mer

 • Figur 1a. Oversikt over de aktuelle dermatomene og hvordan intercostalnervene penetrerer fremre bukvegg. Bildet er hentet fra: https://humananatomycharty.com

  Posted in:

  Intraktable kroniske bukveggssmerter – Nerve Entrapment?

  Kroniske magesmerter er en vanlig problemstilling både ved gastrokirurgiske poliklinikker og i kirurgiske avdelinger. Pasienter med kroniske magesmerter er ofte en utfordrende og ressurskrevende pasientgruppe. Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome (ACNES) er en underdiagnostisert årsak til slike smerter. Vi vil i denne artikkelen beskrive tilstanden og hvordan den kan diagnostiseres og behandles. I 1926 skrev […]

  Les mer

 • Figur 1. Ultralyd med fargedoppler viser tydelig hvor perforatoren går gjennom fremre rectusfascie. Kanylen holdes hele tiden i bildeplanet slik at man kan se når spissen nærmer seg perforatoren.

  Posted in:

  Ultralydveiledet injeksjon av botulinumtoksin ved smerter i bukveggen

  Smerter fra bukveggen kan skyldes nervekompresjon, en tilstand kalt anterior cutaneous nerve entrapment syndrome (ACNES). Som alternativer til kirurgi kan tilstanden behandles med injeksjon av lokalanestetikum, kortikosterioder eller botulinumtoksin. Vi har utviklet en ny metode for ultralydveiledet behandling av ACNES (1-3). Med fargedoppler kan man lokalisere stedet der perforatorkarene og nerven går ut gjennom fremre […]

  Les mer