Nyheter

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Hovedstatsprosessen, debattinnlegg: Omstillingsprosess uten midler

  I forståelse med tillitsvalgtsapparatet på OUS er spørsmålene overbragt foretakstillitsvalgt for legeforeningen OUS Kjersti Baksaas-Aasen (KBAa) som generelt uttrykker at spørsmålene er helt betimelige og det er god grunn til å stille dem. Tillitsvalgtsapparatet er helt enig i bekymringen rundt spørsmålene og har gjentatte ganger uttrykt dyp bekymring rundt manglene på omstillingsmidler. GBF: I artikkelen […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kurs i grunnleggende kirurgisk teknikk

  Det har fra NKF side vært et ønske om å styrke de basale kirurgiske ferdigheter tidlig I kirurgiutdanningen. I den forbindelse er et slikt kurs velegnet å gjennomføre det første året I spesialiseringen. Kanskje kan kurset I framtiden regionaliseres til flere sykehus. Tilbakemeldingene på første avholdte kurs har vært gjennomgående positive. For å lese mer, […]

  Les mer

 • Posted in:

  Single port laparoskopisk kolecystektomi.

  Mindre kirurgisk stress, mindre smerter, bedre oversikt i feltet og kortere liggetid var overbevisende selv for de mest innbitte skeptikerne. I dag er laparoskopiske metoder en selvfølge for alle nyutdannede gastrokirurger. Metoden er veletablert og akseptert. Man har utviklet faste operative standarder for de vanligste laparoskopiske inngrepene (galleoperasjoner, appendectomier, brokk). Megatrenden innen gastrokirurgi går i […]

  Les mer

 • Posted in:

  2nd Scandinavian TEM Meeting.

  I år ble det forutgått av et én-dags masterclass-kurs i transanal endoskopisk ultralyd.  Kurset hadde bare 12 plasser, da det for en stor ble basert på demonstrasjon av pasienter. Rommene i poliklinikken tillot ikke flere deltagere.  Kurset ble da også fulltegnet da det ble annonsert til den internasjonale organisasjonskomitéen, og ble derfor aldri annonsert eksternt. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (Kirurgen 2/09)

  Bakgrunn I statsbudsjettet for 2009 kom det for første gang en betydelig satsing på dette feltet ved at det ble satt av midler og opprettet et nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. I motsetning til Sverige og Danmark er Norge i startfasen når det gjelder kompetanse, organisering og systematisk bruk av kliniske kvalitetsregistre (1). Det gjenstår […]

  Les mer

 • Posted in:

  Fremtidens spesialitetsutdanning – utfordringer sett fra de sentrale aktørers øyne

  Spesialitetsstrukturen i Norge og mange andre steder er under press på grunn av teknologiske nyvinninger og endringer i samfunnet generelt. Det er ikke lenge siden det kirurgiske miljøet gjennomgikk en endringsprosess, men det synes som om vi nå må gjøre dette på nytt. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet (HD) i oppdrag å gjennomgå […]

  Les mer