Nyheter

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Prisvinner 2011 NBKF

  NBKF’s stipendium for beste foredrag er på kr. 5.000,-. Det ble i år vunnet av medisinerstudent/forsker ved UiO, Thomas J. Fyhn, for abstract 84. “Laparoskopisk vs åpen nissen plastikk hos barn; 30 dagers resultater.” T.J. Fyhn1, C.K. Knatten1, O. Schistad3, B. Edwin2,4, R. Emblem2,1, K. Bjørnland2,1 1Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo 2Avdeling for lever-, gastro- og barnekirurgi, […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nyheter på kirurgen.no

  1) Nyheter Vi ønsker å legge ut relevante nyheter når vi mener disse er av allmenn interesse for kirurger. Hvert enkelt medlem kan sende meldinger om noe man mener norske kirurger bør informeres om til nettredaktøren eller til redaktøren av Kirurgen. Vi vil sørge for en kort omtale av den aktuelle nyhet og legge ved en […]

  Les mer

 • Posted in:

  De første robotassisterte prostatektomiene utført ved Haukeland Universitetssykehus.

  Bakgrunn Da Vinchi roboten ble første gang tatt i bruk ved Rikhospitalet/Radiumhospitalet i 2004. Siden den gang har over 800 pasienter ved blitt behandlet med denne metoden. For mer informasjon og bakrunn om metoden, se link (Robotassistert laparaskopisk prostatectomi ved prostatacancer, Bjørn Brennhovd, Kirurgen nr.4- 2007.) Ved Aker, som fikk sin robot høsten 2007, utføres […]

  Les mer

 • Posted in:

  Behandler aortastenose med kateterbaserte klaffeproteser

  Bakgrunn I 2006 ble det utført 1446 hjerteklaffoperasjoner I Norge, hvorav 1206 for aortaklaffesykdom.  191 av disse ble utført på pasienter over 80 år. Hjertekirurgi har blitt mer og mer vanlig på eldre pasienter I denne aldersgruppen de siste 10 årene. 30 dagers mortalitet for hele pasientgruppen er 2,7% I følge Nasjonalt hjerteregister.  Med økende […]

  Les mer

 • Posted in:

  Prisvinnere

  Kirurgens 1. og 2. pris for beste artikkel siste år 1. pris gikk til artikkelen i Kirurgen nr 4/2009 med tittelen “Årsaker til funksjonsforstyrrelser i nedre urinveier, utredning og konvensjonell behandling av disse”, forfattet av Henriette Veiby Holm og Hans Hedlund fra Urologisk seksjon, Rikshospitalet. 2. pris gikk til Terje Hasselgård fra Molde sjukehus for […]

  Les mer