Nyheter

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Høstmøtet 2017

  Velkommen til det 93. høstmøte! Årets begivenhet vil foregå på Lovisenberg Diakonale Høgskole i Oslo. Mer informasjon finner du her.  

  Les mer

 • Posted in:

  Velkommen til kirurgmiddagen 2017! Påmelding finner du på https://www.hostmotet.no/event/kirurgmiddagen/.

  Les mer

 • Posted in:

  Malthes legat

  Dr. Alexander Malthes legat Norsk kirurgisk forening utlyser Dr. Alexander Malthes legat. Formålet med legatet er å fremme norsk kirurgi i form av reisestipend eller til yngre norske leger i videre utdannelse i kirurgi eller gynekologi, og å yte belønning for fremragende vitenskapelige arbeider eller oppdagelser av leger vedrørende disse fag. Benytt søknadsskjemaet under. Fristen […]

  Les mer

 • Posted in:

  Vinner av Kirurgens pris 2016

  Mange mener at kvaliteten på innholdet i Kirurgen er av høy klasse, noe som vises ved de mange spennende og faglige gode artiklene som blir publisert i tidsskriftet hvert år. Selv bedømmelseskomiteen ble overasket over det gode faglige innholdet. De hadde en vanskelig oppgave når de skulle velge en vinnerartikkel, men løste oppgaven utmerket og […]

  Les mer

 • Posted in:

  Akutt reversering av dabigatrans (Pradaxa) antikoagulerende effekt ved behov for akutt kirurgi med ny antidot, idarusizumab (Praxbind)

  Utfordringer knyttet til antikoagulasjonsbehandling og behovet for hurtig kirurgi i akutte situasjoner Andel pasienter på antikoagulasjon som kan ha behov for akutt normalisering av hemostase er estimert til a) ved behov for akutt kirurgi (f.eks pga fraktur eller ulykke) eller akutt invasiv prosedyre (f.eks behov for pacemaker) ca 2% årlig (for Norges del omfatter dette […]

  Les mer

 • Posted in:

  Annonse: Redaksjons Assistent BJS

  BJS wishes to encourage young surgeons to take an interest in medical publishing. To this end the BJS Society has established Editor Assistant bursaries. It is envisaged that suitable applicants will be at or near the end of higher surgical training, or recently appointed to a substantive post. Although no previous publishing experience is expected, […]

  Les mer

 • Posted in:

  10 år med ATLS i Norge

  Iløpet av den 10 årene har det blitt gjennomført 89 kurs ved utgangen av dette året. ATLS er nå obligatorisk for enkelte spesialiteter og et krav for teamledere ved sykehus som skal motta traumer. I tråd med det økende behovet har det blitt økt antall kurs og kursplasser, slik at det i 2014 har vært […]

  Les mer