Nyheter

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  10 års erfaring med brokkregister

  Einar Amlie begynte å registrere alle pasienter operert for lyskebrokk ved Lovisenberg diakonale sykehus i 2007.  Etter noen måneder ble det tydelig at man burde sette i gang tiltak for å forbedre resultatene. Siden den gang har mye skjedd. Resultatene fra brokkregisteret ble tatt alvorlig av klinikkledelsen, og Lovisenberg fikk ekspertbesøk både fra inn- og […]

  Les mer

 • Senhance robot

  Posted in:

  Brokk-kirurgi – hva er best dokumentert: Åpen operasjon, laparoskopi eller ­ robot-assistert?

  Diskusjonen er gammel, helt siden laparoskopibølgen tok oss tidlig på nitti-tallet. Laparoskopi som teknikk har stadig vunnet terreng, og debatten har flyttet seg fra ett klinisk område til et annet. Verden har gått framover, vårt kollektive erfaringsgrunnlag har økt. Vi har utviklet fagmiljø som med basis i en imponerende samling publikasjoner har kunnet utarbeide retningslinjer […]

  Les mer

 • Marie Louise Sunde

  Posted in:

  PhD avhandling – Funksjonelt resultat etter ileal pouch- anal anastomose

  Avhandlingen omhandler en Ileo Pouch-Anal Anastomoser (IPAA) – type operasjon som gjøres på personer som har gjennomgått proktocolektomi for å unngå ende-ileostomi, hvor man lager et reservaor av distale ileum som skjøtes direkte på analkanalen. Det er en komplisert operasjon, og tarmfunksjonen etter operasjon varierer mye uten at vi helt vet hvorfor. Mange av de […]

  Les mer

 • Workshop i standardisert simulatortrening

  Posted in:

  Workshop i standardisert simulatortrening 14.–15. desember 2017

  Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgi (NSALK) ved St. Olavs Hospital i Trondheim er på mange måter et norsk knutepunkt for simulatortrening i laparoskopiske teknikker og ferdigheter. NSALK arrangerer flere obligatoriske- og ikke-obligatoriske kurs gjennom Legeforeningen og er en sterk pådriver for simulatortrening, samtidig som de også engasjerer seg i forskning og utvikling innen området. […]

  Les mer

 • Posted in:

  På jobb for Leger Uten Grenser

  Leger Uten Grenser Norge er en del av Medecins Sans Frontiers (MSF) med flere hovedkontorer som organiserer hjelp i forskjellige deler av verden. Da jeg høsten 2013 gikk av med AFP, tok jeg kontakt med forskjellige frivillige organisasjoner, blant annet Leger Uten Grenser her i Norge, og spurte om de hadde bruk for en kirurg. […]

  Les mer

 • Figur 2: Laparoskopisk (høyre) og åpen (venstre) aortobifemoral bypass

  Posted in:

  PhD avhandling – Potensielle fordeler ved laparoskopisk aortobifemoral bypass

  Presentasjon av doktorgradsarbeidet til Anne Helene Krog som disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo, den 22. januar 2018. Tittelen på avhandlingen var “Benefits of laparoscopic versus open aortobifemoral bypass surgery – focus on the surgical inflammatory reaction, humoral stress response and health economics”. Bakgrunn Laparoskopisk tilgang har blitt implementert i nesten alle kirurgiske spesialiteter, […]

  Les mer

 • Fra venstre til høyre; anestesilege Clement Decock, en fransk anestesisykepleier, meg, og en fransk kirurg til høyre. Anestesisykepleieren og kirurgen var der i noen dager for å hjelpe oss. Foto: René Wakker

  Posted in:

  Med Leger Uten Grenser som ­kirurg i Bangassou

  I 2016 var jeg på mitt første feltoppdrag for Leger Uten Grenser/Médecins Sans Frontières (MSF). Den 15. november reiste jeg for å jobbe i en og en halv måned som kirurg ved sykehuset i Bangassou i Den sentralafrikanske republikk (CAR). Leger Uten Grenser er en organisasjon jeg har stor respekt for, og som gastrokirurg syntes jeg det virket […]

  Les mer