Thoraxkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Non-kardial thoraxkirurgi hos barn

    Tema i denne utgaven av ”Kirurgen” er kirurgisk behandling av lungetumores men ettersom disse er relativt sjeldent forekommende hos barn i forhold til andre thorakale lidelser, har vi valgt å inkludere kirurgisk behandling av også non-maligne lidelser. Av disse er medfødte lungeanomalier, øsofagusatresi, medfødt diafragmahernie, skader, infeksjoner og brystveggsdeformiteter.   Svulster Mediastinum er hyppigste […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av lungemetastaser

    Internasjonalt problem Når vi står overfor vanskelige beslutninger om eventuell operasjon av lungemetastaser er det en viss trøst i å vite at dette er et problem også i andre land. En velfundert problematisering omkring dette gjøres av Tom Treasure både muntlig og skriftlig [1]. Vi har få gode veiledninger i å avgjøre operasjon eller […]

  Les mer

 • Posted in:

  Endobronkial laserterapi ved non-resektabel lungecancer

    Intraluminal bronkoskopisk terapi For pasienter med obstruerende luftveisneoplasmer er intraluminal bronkoskopisk terapi (IBT) en viktig behandlingsmodalitet. IBT omfatter blant annet laser-reseksjoner, lokal elektrokoagulasjon (inkl argon plasma koagulasjon) , stentbehandling og brachyterapi. I dette innlegget gis hovedsaklig en kort oversikt over behandlingsprinsippene for laserterapi.   Indikasjoner En stor andel av de pasienter som henvises til […]

  Les mer

 • Posted in:

  Minimalt invasive kirurgiske metoder utfordrer den tradisjonelle thoraxkirurgi: – Evner thoraxkirurgene å henge med i utviklingen?

      Fig. 1. Bildet viser koronarkirurgi på bankende hjerte uten bruk av hjerte lungemaskin og med bruk av stabilisatorer. Sentralt i bildet sees et arteria mammaria interna graft som er anastomosert til LAD. Minimal invasiv koronarkirurgi Fra ca. 1995 oppsto en minimalt invasiv metode også innen hjertekirurgi med koronare operasjoner på bankende hjerte, såkalt […]

  Les mer

 • Posted in:

  Ny operasjonsmetode for traktbryst

    Tidligere operasjonsmetode Operasjonsmetoden for dette har tradisjonelt fulgt hovedlinjene som ble beskrevet av Ravitch i 1949 (1).Metoden innebærer disseksjon og fjerning av brusken mellom benet del av costa og sternum på begge sider i det affiserte område. Bruskhinnen skulle stå igjen. Sternum ble så tverrdelt lengre cranialt og løftet frem for å bli stabilisert […]

  Les mer