Fagstoff

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Testikkelkreft – en oversikt for kirurger

  Forekomst Incidensen av testikkelkreft har vært jevnt stigende gjennom flere tiår, fra ca. 70 nye tilfeller i 1970 til 337 og 321 i hhv 2013 og 2014. Norge har nå kommet opp på samme nivå som Danmark, som lenge lå på verdenstoppen i incidens (fig. 2). Underlig nok er incidensen i Sverige bare vel halvparten […]

  Les mer

 • Posted in:

  Peyronies sykdom – medikamentell og kirurgisk behandling

  Tilstanden er oftest selvbegrensende, og debuterer ofte med ereksjonssmerter en periode før selve kurvaturen oppstår. Smertene varer sjelden mer enn 12 mnd. (3), og forsvinner ofte i løpet av de første 6 månedene. Kurvaturen er forbigående hos 13 % av pasientene, konstant hos 47 %, og progressiv hos 40 % (3). En andel av pasientene […]

  Les mer

 • Posted in:

  Temaleder: Urologi

  Peyronies sykdom Privatpraktiserende urolog i Arendal, Knut Henning Klem, holdt på vårmøtet en glitrende forelesning over temaet Peyronies sykdom. Dette er en urologisk sykdom som har satt spor gjennom historien. I denne artikkelen tar han både et (kunst)-historisk tilbakeblikk og gir en oppdatert oversikt over moderne behandlingsprinsipper. Testikkelkreft Når det gjelder urologiske kreftsykdommer med effekt […]

  Les mer

 • Posted in:

  Prostata-tur til robotlandet USA

  Stein Erik Hagen har stått frem med sin prostatakreft sykdom i media. Som kjente valgte han å bli behandlet ved Johns Hopkins Hospital (JHH) i USA, kjent for sine gode resultater. Hagen har ønsker om å bidra til bedre behandling for denne pasientgruppen i Norge og har generøst bidratt med 100 millioner kroner til opprettelse […]

  Les mer

 • Posted in:

  LAPCONOR – et utdanningsprogram for standardisering av laparoskopisk behandling av pasienter med kreft i tykk og endetarm

  Bakgrunn Flere større randomiserte studier har vist at laparoskopisk kirurgi for tykktarm-  og endetarmskreft gir kortere sykehusopphold samt raskere og enklere rekonvalesens sammenlignet med åpen kirurgi. Studier viser også at laparoskopisk kirurgi ikke gir dårligere onkologiske langtidsresultater enn åpen kirurgi.1,2 Britiske retningslinjer anbefaler fra 2006 laparoskopisk reseksjon som et alternativ til åpen reseksjon hos pasienter […]

  Les mer

 • Posted in:

  Norsk Register for Gastrokirurgi – NoRGast – et nasjonalt kvalitetsregister laget av og for gastrokirurger

  Kravet til å kunne rapportere sentrale kvalitetsparametre for den aktiviteten vi driver er raskt økende. Alle vil vite, og med rette: Myndigheter i direktorat og helseforetak, ledere i alle posisjoner, presse og interesseorganisasjoner, pasienter og kollegaer. Vi kan ikke lenger forvente å drive virksomhet uten at våre resultater vurderes av andre. Det handler ikke om […]

  Les mer

 • Posted in:

  Adrenale insidentalomer

  Blant uselekterte pasienter er det i littera-turen oppgitt at ca 70% av AI representerer ikke-funksjonelle adenomer. Blant pasienter med kreft-sykdom i anamnesen representerer AI metastase hos ca 75%. (2) Andre differensialdiagnoser ved AI er subklinisk Cushings syndrom, pheokromocytom, aldosteronom, adrenokortikalt karsinom, ganglioneurom, myelolipom og benigne cyster. Når det oppdages et insidentalom i binyren er det […]

  Les mer

 • Posted in:

  PhD avhandling ved Monica Jernberg Engstrøm

  Monica Jernberg Engstrøm er overlege ved Bryst- og Endokrinkirurgisk avdeling ved St. Olavs Hospital og postdoktor ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU). Hun disputerte for ph.d.-graden ved NTNU den 13. mars 2015. Tittelen på avhandlingen er Molecular subtypes and survival in a historic cohort of women with breast cancer. Arbeidet er gjort ved […]

  Les mer