Fagstoff

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Anestesi og barn med type 1 diabetes

  Et problem? Behandling av barn med type 1 diabetes er i rivende utvikling hva den teknologiske delen angår. Per i dag bruker  mange barn kontinuerlig glukosemåling (CGM) og ca. 70% av barn under 18 år benytter insulinpumpe i følge Norsk Barnediabetesregister1.  Et økende antall pumpebrukere har en såkalt «smart»-pumpe der risikoen for hypoglykemi reduseres ved […]

  Les mer

 • Posted in:

  Behandling av medfødt mellomgulvsbrokk ved Oslo Universitetssykehus

  Epidemiologi og embryologi   De aller fleste tilfellene opptrer sporadisk uten familiær opphopning, men assosiasjonen med andre medfødte misdannelser peker mot en underliggende genetisk årsak. Dannelsen av diafragma skal være komplett i 8. gestasjonsuke (1). Ved inkomplett fusjon av de forskjellige komponentene i diafragma består en defekt i diafragma, og når bukhuleorganer hernierer opp i […]

  Les mer

 • Posted in:

  Gastroschise – kan pasienten behandles suturfritt?

  Ved gastroschise er abdominalinnhold herniert utenfor bukhulen uten dekkende amnionhinne, i motsetning til omfalocele som har en dekkende hinne. Det er oftest tynntarm som hernierer, men det kan også være ventrikkelen, colon, urinblæren eller gonader. Det skilles mellom komplisert (ca. 10%) og ukomplisert gastroschise. Ukomplisert gastroschise er de som har en isolert bukveggsdefekt. Komplisert gastroschise […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av gastroøsofageal refluks sykdom hos barn

  Hvis GØR medfører plagsomme symptomer og/eller komplikasjoner, defineres det som gastroøsofageal refluks sykdom (GØRS) [2]. Prevalensen av GØRS hos barn mellom 0 og 17 år er omtrent 6% [3]. Blant barn med psykomotorisk retardasjon er prevalensen enda høyere [4]. De aller fleste barn med GØRS blir symptomfrie med konservativ behandling inkludert medisiner. Dersom barnet har […]

  Les mer

 • Posted in:

  Gastrostomi: Indikasjoner, komplikasjoner og langtidsresultater hos barn

  Hvem får gastrostomi? Antall barn som får gastrostomi, har vært jevnt økende de siste årene (4). Ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, har antall gastrostomi-innleggelser pr. år tredoblet seg i perioden 1994 til 2012, og nå får rundt 60 barn gastrostomi årlig på Rikshospitalet. Videre har det vært en endring i sammensetning av barnas underliggende diagnoser. I […]

  Les mer

 • Posted in:

  Teknikk for anleggelse av gastrostomi

  PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi) Den hyppigst brukte teknikken for anleggelse av gastrostomi i Norge og internasjonalt er PEG. Metoden ble introdusert allerede i 1980 (1). Det er få kontraindikasjoner til PEG, den vanligste er mistanke om adheranser i øvre abdomen etter tidligere kirurgi. Ventrikuloperitoneal shunt er i noen studier vist å øke komplikasjonsforekomst og anses […]

  Les mer

 • Posted in:

  Fellesevaluering av utdanningskandidater – et godt grunnlag for veiledningssamtalen

  Bakgrunn Leger i spesialisering (LIS) er ved siden av å være arbeidstagere i sykehusene, også utdanningskandidater for en medisinsk spesialitet som er regulert gjennom målbeskrivelser og spesialistregler. En vesentlig del av utdanningen er at kandidatene skal ha veiledning under utdanningsløpet. Målet med veiledningen er å øke bevisstheten til LIS på faglige valg og avgjørelser i […]

  Les mer

 • Posted in:

  MR-TRUS fusjonerte målrettede prostatabiopsier – presis metode for diagnostikk og oppfølging av prostatacancer

  Hva er MR-TRUS fusjonerte prostatabiopsier? MR og TRUS fusjon kombinerer fordelene av MRI (magnetic resonance imaging) og TRUS (transrektal ultralyd). Fordelen med MR er at cancersuspekte forandringer i prostata oftest kan lokaliseres svært presist. MR-bildene overføres til en datamaskin som fusjonerer disse med TRUS-bildene. Cancersuspekte områder som er synlige på MR kan deretter biopseres i […]

  Les mer