Karkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  65-årige menn i Oslo får tilbud om screening for lumbalt aortaaneurisme (AAA)

    Prosjektet har følgende overordnete mål: 1. Med basis i “Oslo-screeningen” utarbeide en programvare (logistiske faktorer, kapasitets-behov m.m.) for iverksettelse av et flerregionalt/nasjonalt screeningprogram for AAA.2. Gi aktuelle populasjoner et helsetilbud.3. Kvalitative og kvantitative forskningsstudier.   InnledningKlinisk akseptert definisjonen av AAA er at største diameter av infrarenale aorta er 30 mm eller mer. Tilstanden forekommer hos cirka 5% […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nye behandlingsmetoder ved kronisk venøs insuffisiens

    Nye behandlingsmetoder for venøs insuffisiensSom alternativ til høy ligatur og “stripping” (HLS), kan saphenofemoral insuffisiens, parva-svikt, accessoriske saphena-stammer og perforanter behandles med endovenøse metoder for obliterasjon. Termisk eller kjemisk påvirkning av veneveggen gir endothel-skade med collagen-fortykkelse, venediameter-reduksjon og fibrose som sluttresultat. Hensikten med denne artikkelen er å beskrive noen av de nye endovaskulære teknikkene for […]

  Les mer

 • Posted in:

  Venøs insuffisiens i underekstremitetene

    InnledningAv didaktiske grunner er det mer riktig å snakke om venøs insuffisiens enn om varicer. Dette er mer enn filologi, fordi vi da tar utgangspunkt i et begrep som leder til en bedre forståelse av fenomenet og ofte til riktigere håndtering av pasienten. Men det som fører de fleste pasientene til lege er, foruten […]

  Les mer

 • Posted in:

  Resultater av kateterbasert okklusjonsnær endovaskulær trombolytisk behandling av akutt arteriell underekstremitetsischemi – En etterundersøkelse av 212 pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

    De fleste har samtidig fått utblokking (PTA ) med eller uten stent, og/eller karkirurgi. Vi har sett på tidlig- og senresultater av dette behandlingsopplegget fra en representativ periode hvor alle underekstremiteter med akutt ischemi ble behandlet på denne måten.     Figur 1: Handlingsalgoritme ved akutt arteriell underekstremitetsischemi. Materiale og metode Tohundreogtolv pasienter som […]

  Les mer

 • Posted in:

  Åpen kirurgisk behandling av abdominale aortaaneurysmer (AA)

    Risikofaktorer er alder, positiv familie anamnese, røyking, mann, hypertensjon, hypercholestrolemi, perifer arteriell okklusiv sykdom, coronarsykdom og perifere aneurysmer. Diagnosen stilles ved fysisk eksaminasjon, CT , MR, ultalyd eller konvensjonell angiografi i svært få tilfeller.     Operasjonsindikasjon Er aneurysmet rupturert, er det i utgangspunktet bare operasjon eller intervensjon som kan redde pasienten. Det er […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopisk aortakirurgi

    Det finnes flere grunner til at karkirurgene ikke har drevet med LK med like stor entusiasme som gastrokirurger, urologer og gynekologer. Det er krevende, blant annet å oppnå en stabil preoperativ oversikt og sy gode laparaskopiske karanastomoser. 2)       Figur 1 viser a) Pasientleiring, b) og c) Kirurgens posisjon og portplasseringer, samt […]

  Les mer