Karkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Redusert dødelighet ved AAA screening

  I april 2010 publiserte Kirurgen en artikkel om screening av lumbal AAA.  http://www.kirurgen.no/fagstoff/karkirurgi/65-arige-menn-i-oslo-far-tilbud-om-screening-for-lumbalt-aortaaneurisme-aaa Kunnskapssenteret har nå publisert en rapport som viser at screening for utposning av bukdelen av hovedpulsåren hos menn over 65 år reduserer dødeligheten med nærmere 50 prosent. Les mer her!

  Les mer

 • Posted in:

  Vinner av B. Braun prisen: Endovaskulær aortakirurgi. Seks års erfaring

  Karkirurgi har vært lokalisert på Sykehuset Innlandet på Hamar siden 1999. I mai 2006 begynte vi å utføre Endovascular Aortic Repair (EVAR) i tillegg til tidligere innført og vel innarbeidet åpen aortakirurgi med karproteser for behandling av Abdominale Aorta Aneurysmer (AAA). EVAR er en perkutan endovaskulær behandling med et stentgraft lagt inn via lysken og […]

  Les mer

 • Posted in:

  Status for laparoskopisk aortakirurgi i Norge

  Introduksjon Målet med laparoskopisk aortakirurgi (LAK) for aorta sykdommer/tilstander, aorto-iliakal obstruktiv sykdom (AIOS) og infrarenalt abdominal aortaaneurisme (AAA), er å oppnå en bedre livskvalitet umiddelbart etter operasjonen. Laparoskopisk kirurgi viser i randomiserte kontrollerte studier å gi mindre postoperative smerter, mindre postoperative komplikasjoner, raskere normalisering av tarmfunksjonen, kortere liggetid på sykehus og en raskere rekonvalesens enn […]

  Les mer

 • Posted in:

  Varicekirurgi

  Varicekirurgi är ett av kirurgins mest frekventa ingrepp och handläggs mycket variererande i olika delar av Norge. Dagens behandlingsresultat med mycket höga recidivtal beror på bristfällig preoperativ utredning som resulterar i inadekvat kirurgi. Det är helt nödvändigt och hög tid att optimalisera preoperativ diagnostik og kirurgisk teknik vid behandling av denna pasientgrupp. Varicer kan innebära […]

  Les mer

 • Posted in:

  Ett års erfaring med bruk av endovaskulær “Chimney” teknikk i aneurismer i torakal- og abdominal aorta

    Er det ikke tilstrekkelig hals, har det hittil vært bare ett behandlingsalternativ til åpen kirurgi, nemlig fenestrerte eller grenede graft, som er individuelt tilpassede stentgraft. Dette har vist seg å være en god behandling, men ulempen har vært at produksjonstiden har vært for lang og dermed ikke egnet metode for den akutte pasient. Ofte […]

  Les mer

 • Posted in:

  Karkirurgi ved Kongsberg sykehus i en 20 års periode

    Denne spredningen av faget skjedde sporadisk og uten noen overordnet faglig eller helsepolitisk plan. Karkirurgi ble i 1986 etablert som egen grenspesialitet under generell kirurgi.   Kongsberg sykehusVed Kongsberg sykehus har det vært drevet karkirurgi siden 1975 og man har lenge hatt et ønske om å lage en oversikt over denne aktiviteten i en […]

  Les mer

 • Posted in:

  Endovaskulær behandling av venøs insuffisiens

    Varicekirurgien har vært gjennom ulike trender. Vi har de siste 20 årene vært gjennom alt fra lang til kort “stripping”, høy ligatur av v. saphena magna, kun lokale fjernelser samt endoscopisk subfasciell perforantligatur.   Nye metoderI tråd med minimalt invasiv kirurgi de siste årene, har endovaskulær varmebehandling av insuffisiente vener vært i en rivende […]

  Les mer

 • Posted in:

  Karkirurgiens år 2009

    For øvrig har det vært mange aktiviteter en siste tiden. Her følger noen:   – Nettsiden www.karkirurgi.org er etablert og har blitt utviklet for Norsk karkirurgisk forening (NKKF) av prof. Einar Stranden. Den er nå ranket øverst på Google-søk under karkirurgi og anbefales!   – En vitenskapelig artikkelserie vedrørende karkirurgi ble presentert i Tidsskriftet […]

  Les mer