/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/content_full_rows-page.php
 • picture2_front

  Posted in:

  Behandling av medfødt mellomgulvsbrokk ved Oslo Universitetssykehus

  Epidemiologi og embryologi   De aller fleste tilfellene opptrer sporadisk uten familiær opphopning, men assosiasjonen med andre medfødte misdannelser peker mot en underliggende genetisk årsak. Dannelsen av diafragma skal være komplett i 8. gestasjonsuke (1). Ved inkomplett fusjon av de forskjellige komponentene i diafragma består en defekt i diafragma, og når bukhuleorganer hernierer opp i […]

 • bilde-1

  Posted in:

  Gastroschise – kan pasienten behandles suturfritt?

  Ved gastroschise er abdominalinnhold herniert utenfor bukhulen uten dekkende amnionhinne, i motsetning til omfalocele som har en dekkende hinne. Det er oftest tynntarm som hernierer, men det kan også være ventrikkelen, colon, urinblæren eller gonader. Det skilles mellom komplisert (ca. 10%) og ukomplisert gastroschise. Ukomplisert gastroschise er de som har en isolert bukveggsdefekt. Komplisert gastroschise […]

 • figur-1_front

  Posted in:

  Kirurgisk behandling av gastroøsofageal refluks sykdom hos barn

  Hvis GØR medfører plagsomme symptomer og/eller komplikasjoner, defineres det som gastroøsofageal refluks sykdom (GØRS) [2]. Prevalensen av GØRS hos barn mellom 0 og 17 år er omtrent 6% [3]. Blant barn med psykomotorisk retardasjon er prevalensen enda høyere [4]. De aller fleste barn med GØRS blir symptomfrie med konservativ behandling inkludert medisiner. Dersom barnet har […]

 • bilde-1_front

  Posted in:

  Gastrostomi: Indikasjoner, komplikasjoner og langtidsresultater hos barn

  Hvem får gastrostomi? Antall barn som får gastrostomi, har vært jevnt økende de siste årene (4). Ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, har antall gastrostomi-innleggelser pr. år tredoblet seg i perioden 1994 til 2012, og nå får rundt 60 barn gastrostomi årlig på Rikshospitalet. Videre har det vært en endring i sammensetning av barnas underliggende diagnoser. I […]

 • kirurgen-prisen

  Posted in:

  Vinner av Kirurgens pris 2016

  Mange mener at kvaliteten på innholdet i Kirurgen er av høy klasse, noe som vises ved de mange spennende og faglige gode artiklene som blir publisert i tidsskriftet hvert år. Selv bedømmelseskomiteen ble overasket over det gode faglige innholdet. De hadde en vanskelig oppgave når de skulle velge en vinnerartikkel, men løste oppgaven utmerket og […]

 • bilde3

  Posted in:

  Teknikk for anleggelse av gastrostomi

  PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi) Den hyppigst brukte teknikken for anleggelse av gastrostomi i Norge og internasjonalt er PEG. Metoden ble introdusert allerede i 1980 (1). Det er få kontraindikasjoner til PEG, den vanligste er mistanke om adheranser i øvre abdomen etter tidligere kirurgi. Ventrikuloperitoneal shunt er i noen studier vist å øke komplikasjonsforekomst og anses […]

Alle artikler