/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/content_full_rows-page.php
 • Marie Louise Sunde

  Posted in:

  PhD avhandling – Funksjonelt resultat etter ileal pouch- anal anastomose

  Avhandlingen omhandler en Ileo Pouch-Anal Anastomoser (IPAA) – type operasjon som gjøres på personer som har gjennomgått proktocolektomi for å unngå ende-ileostomi, hvor man lager et reservaor av distale ileum som skjøtes direkte på analkanalen. Det er en komplisert operasjon, og tarmfunksjonen etter operasjon varierer mye uten at vi helt vet hvorfor. Mange av de […]

 • Workshop i standardisert simulatortrening

  Posted in:

  Workshop i standardisert simulatortrening 14.–15. desember 2017

  Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgi (NSALK) ved St. Olavs Hospital i Trondheim er på mange måter et norsk knutepunkt for simulatortrening i laparoskopiske teknikker og ferdigheter. NSALK arrangerer flere obligatoriske- og ikke-obligatoriske kurs gjennom Legeforeningen og er en sterk pådriver for simulatortrening, samtidig som de også engasjerer seg i forskning og utvikling innen området. […]

 • Posted in:

  På jobb for Leger Uten Grenser

  Leger Uten Grenser Norge er en del av Medecins Sans Frontiers (MSF) med flere hovedkontorer som organiserer hjelp i forskjellige deler av verden. Da jeg høsten 2013 gikk av med AFP, tok jeg kontakt med forskjellige frivillige organisasjoner, blant annet Leger Uten Grenser her i Norge, og spurte om de hadde bruk for en kirurg. […]

 • Figur 2: Laparoskopisk (høyre) og åpen (venstre) aortobifemoral bypass

  Posted in:

  PhD avhandling – Potensielle fordeler ved laparoskopisk aortobifemoral bypass

  Presentasjon av doktorgradsarbeidet til Anne Helene Krog som disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo, den 22. januar 2018. Tittelen på avhandlingen var “Benefits of laparoscopic versus open aortobifemoral bypass surgery – focus on the surgical inflammatory reaction, humoral stress response and health economics”. Bakgrunn Laparoskopisk tilgang har blitt implementert i nesten alle kirurgiske spesialiteter, […]

 • Figur 2. Eksempel på leiring for ankel og subtalar skopi, foto J Midjord

  Posted in:

  Artroskopi i fot og ankel

  Bruken av artroskopi har vært i rivende utvikling innen fot-ankelkirurgien. Nye metoder har blitt utviklet slik at skopet i dag er en nyttig assistent i hverdagen til gavn og glede for både ortoped og pasient. Mens man tidligere typisk brukte artroskopet ved enklere primæroperasjoner vil man i dag oftere anvende artroskopet også ved evt. residiver, […]

 • Figur 5. Os acetabuli fremstilt med tredimensjonale CT-rekonstruksjoner.

  Posted in:

  Hofteleddsartroskopi

  Hofteleddsartroskopi har utviklet seg mye de siste årene og det er nå mulig å behandle mange intraartikulære tilstander. Det har i noen land vært en eksponensiell vekst i antall hofteartroskopier, samtidig som det mangler god dokumentasjon på hvilke pasienter som har effekt av slike operasjoner. Utredning Ved smerter i hofteregionen er det viktig å forsøke […]

Alle artikler